Uniunea Europeana

Introduceti adresa electronica:

Titlul Articolului Data Publicării
Este semnat Acordul de parteneriat privind crearea Centrului de (re)integrare socială a tinerilor din Ialoveni 30/01/2023
Concurs oferte comerciale nr. 0223SOR pentru achiziționare automobil (relansat) 27/01/2023
People in Need is hiring a Subgrant Manager 23/01/2023
UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded) 23/01/2023
CDEC lansează un proiect nou ce va promova anticorupția în raionul Cantemir 19/01/2023
Concurs oferte comerciale nr. 0123SOR pentru contractare servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor (relansat) 18/01/2023
Semnarea Acordului de parteneriat privind runda V de granturi pentru tineri antreprenori și tinere antreprenoare din raionul Ialoveni 18/01/2023
Open Position: Procurements monitoring expert 15/01/2023
Concurs de selectare a unei companii pentru livrarea serviciilor de instruire a reprezentanților organizațiilor societății civile (OSC) din Regiunea de Dezvoltare Nord 11/01/2023
Expenditure verification/Auditing services 09/01/2023
Participă gratuit la programul de mentorat inovativ în afaceri by Youth4Entrepreneurship 06/01/2023
Extended deadline: People in Need Moldova launches a call for expression of interest 05/01/2023
Termen extins: People in Need Moldova lansează apelul de selectare a propunerilor de proiecte regionale 04/01/2023
Объявление об отборе региональных НПО, от организации People in Need Moldova 20/12/2022
UNDP Moldova: Project Associate (NPSA-6) - European Union - Confidence Building Measures Programme (EU - funded) 13/12/2022
UNDP Moldova: Driver/Administrative Clerk (NPSA-3) - EU4Moldova: focal regions Programme (EU - funded) 01/12/2022
Termen extins. Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale asistenților medicali și kinetoterapeuților din cadrul serviciilor sociale 29/11/2022
Serviciile sociale de sprijin alimentar din țară vor beneficia de standarde minime de calitate 25/11/2022
Concurs de granturi pentru crearea sau dezvoltarea întreprinderilor sociale 24/11/2022
Un nou Regulament-cadru va reglementa serviciile sociale de sprijin alimentar 18/11/2022
Объявление об отборе региональных ОГО, от организации People in Need Moldova 18/11/2022
Open Call for Selection of CSOs, Launched by People in Need Moldova 18/11/2022
Apel de selectare a OSC-urilor regionale, lansat de People in Need Moldova 18/11/2022
Cerere de oferte – achiziție echipament 14/11/2022
Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale asistenților medicali și kinetoterapeuților din cadrul serviciilor sociale 09/11/2022
Concurs de selectare a unui grup de formatori/mentori în domeniul mass-media 09/11/2022
Мы ищем менторов! Программа по наращиванию потенциала и гранты для региональных СМИ и медиа-стартапов 09/11/2022
Call for mentors: Capacity-building program for well-established and start-up media outlets in Moldova 09/11/2022
Продленный срок: Программа психосоциальной поддержки для организаций, оказывающих помощь беженцам, запущена организацией People in Need Moldova 07/11/2022
Termen extins: Program de sprijin psihosocial destinat organizațiilor care sprijină refugiații, lansat de People in Need Moldova 07/11/2022
Invitație la Conferința Națională pentru Antreprenoriat Social, ediția a VII-a 28/10/2022
ERIM: Call for applications for "Capacity development trainings grants to support CSOs in the aftermath of the pandemic" 25/10/2022
Un microbuz special a fost transmis de Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova Centrului de zi pentru copiii cu dizabilități din Cahul 20/10/2022
Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în elaborarea de metodologie și livrare de training în domeniul prestării serviciilor incluzive pentru grupurile vulnerabile 12/10/2022
Продленный срок: People in Need Moldova – Конкурс предложений: Информационная кампания по решению проблемы задолженности уязвимых домохозяйств в Молдове, связанной с энергопотреблением 08/10/2022
Extended deadline: People in Need Moldova – Call for Proposals: Advocacy and information campaign addressing energy-related indebtedness of vulnerable households in Moldova 08/10/2022
Termen extins: People in Need Moldova – Apel de propuneri de proiecte: Campanie de advocacy și informare privind îndatorarea energetică a gospodăriilor vulnerabile din Moldova 08/10/2022
Seminar de instruire „Scrierea cererii de finanțare și managementul proiectului” 05/10/2022
Keystone Moldova anunță licitaţie deschisă pentru selectarea unei companii de furnizare a serviciilor de închiriere spațiu instruri, alimentare și cazare participanți 23/09/2022
Masa rotundă privind necesitățile tinerilor și tinerelor cu oportunități reduse desfășurată la Ialoveni 23/09/2022
Lansarea Programului de Granturi Locale „Cetățenii și organizațiile societății civile – împreună împotriva corupției” 19/09/2022
Concurs oferte comerciale nr. 0922SOR pentru contractare servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor (termen limită extins) 19/09/2022
Объявлен конкурс на получение оперативных грантов от организации People in Need Moldova 09/09/2022
Operational grants call, launched by People in Need Moldova 09/09/2022
Concursul planurilor de afaceri pentru tinerii și tinerele din localitățile raionului Ialoveni, ediția a IV-a 29/08/2022
Tender no. 83417485 Conducting functional assessment of the placement of the regional offices of PCCOCS 17/08/2022
Concurs oferte comerciale nr. 0922SOR pentru contractare servicii consultanță în domeniul protecției sociale a tinerilor 08/08/2022
UNDP Moldova: Programme Manager (short-term) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme/FPI (EU-funded) 04/08/2022
Concurs oferte comerciale nr. 0822SOR pentru achiziționare automobil 04/08/2022
Turul afacerilor sociale a ajuns în Ialoveni și Hîncești 03/08/2022
Organizațiile societății civile contribuie la dezvoltarea economică și socială în țară 03/08/2022
UNDP Moldova: Finance Coordinator (short-term) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme/FPI (EU-funded) 03/08/2022
Termen extins. Keystone Moldova angajează un consultant care va elabora Strategia de comunicare și Planul de acțiuni pentru schimbarea comportamentelor, atitudinilor și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social 02/08/2022
Studiu privind situația și analiza necesităților tinerilor NEET din localitățile raionului Ialoveni 30/07/2022
Este semnat Acordul de parteneriat privind lansarea rundei a IV-a de granturi pentru tinerii antreprenori din Ialoveni 28/07/2022
Project Officer (Caritas Czech Republic) 19/07/2022
În cadrul proiectului #EUnlocking a fost organizată o vizită de studiu în Germania pentru tinerii antreprenori sociali din Moldova 17/07/2022
Curs gratuit de educație antreprenorială pentru tinerii din raionul Ialoveni, interesați în crearea propriei afaceri 14/07/2022
Keystone Moldova angajează un consultant care va elabora Strategia de comunicare și Planul de acțiuni pentru schimbarea comportamentelor, atitudinilor și cunoștințelor în domeniul antreprenoriatului social 13/07/2022
Termen extins: ERIM este în căutarea unui consultant / unei consultante sau unui grup de consultați/te în managementul resurselor umane al Organizațiilor Neguvernamentale 13/07/2022
Turul național al afacerilor sociale 03/07/2022
Administrative/Project Assistant (Caritas Czech Republic) 28/06/2022
UNDP Moldova: Communication Analyst (short-term) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme/FPI (EU-funded) 16/06/2022
Termen Extins. Keystone Moldova contractează consultant pentru elaborarea unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină socială 16/06/2022
14 întreprinderi sociale din țara noastră au primit granturi din partea UE pentru a ajuta persoanele din grupurile vulnerabile 16/06/2022
Конкурс грантов для местных НПО, которые будут создавать/развивать социальные предприятия, способствующие трудоустройству молодых NEET 16/06/2022
Program de granturi destinat OSC-urilor locale care vor crea sau dezvolta întreprinderi sociale care facilitează angajarea tinerilor femei și bărbați NEET 16/06/2022
Call for Service Provider: Comprehensive study on energy-related indebtedness 14/06/2022
Cerere de ofertă de prestare servicii: Studiu amplu privind gradul de îndatorare a populației în urma crizei energetice 13/06/2022
A fost lansată platforma online pentru organizațiile prietenoase tinerilor NEET 10/06/2022
Extended deadline: UNDP Moldova: Project Associate (NPSA-6) - European Union - Confidence Building Measures Programme - UNDP Moldova (EU funded) 08/06/2022
Termen extins: Apel pentru participare destinat organizațiilor societății civile din raioanele Cimișlia, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești și Florești 07/06/2022
Cerere de oferte privind selectarea unui prestator de servicii pentru organizarea unei competiții pentru tineri, în regiunile aflate de-a lungul Râului Nistru 03/06/2022
Cerere de oferte pentru selectarea serviciilor de expertiză în domeniul turismului în regiunile localizate de-a lungul Râului Nistru 03/06/2022
Конкурс грантов для местных НПО, которые будут создавать/развивать социальные предприятия 01/06/2022
Programul de granturi destinat OSC-urilor locale care vor crea/dezvolta întreprinderi sociale pentru tineri NEET 01/06/2022
Asistent MEAL (Caritas Cehia) - termen limită extins 30/05/2022
MEAL Assistant (Caritas Czech Republic) - Extended deadline 30/05/2022
Uniți pentru angajarea persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova 25/05/2022
Administrative/Project Assistant (Caritas Czech Republic) 20/05/2022
Extended deadline: Procurement Coordinator (NPSA-7) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme (EU-funded)/FPI 20/05/2022
Asistent MEAL (Caritas Cehia) 19/05/2022
Concurs oferte comerciale nr. 0422FEE pentru contractarea serviciilor de instruire și mentorat a tinerilor NEET în domeniul planificării și gestionării unei activități antreprenoriale 19/05/2022
Extended deadline: UNDP Moldova: Communications Analyst (NPSA8) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme (EU-funded)/FPI 18/05/2022
Termen extins: Apel pentru participare, destinat organizațiilor societății civile din raioanele Cahul, Comrat, Glodeni, Fălești și Râșcani 17/05/2022
Продленный срок: Новая возможность для участия, предназначенная организациям гражданского общества из Кагульского, Комратского, Глодянского, Фалештского и Рышканского районов 17/05/2022
Keystone Moldova contractează un consultant pentru elaborarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor de cantină socială și a Standardelor minime de calitate 17/05/2022
Продлен срок подачи заявок: People in Need Moldova объявляет конкурс предложений, направленных на снижение негативного воздействия энергетического кризиса на уязвимые слои населения 17/05/2022
Apel pentru participare destinat organizațiilor societății civile din raioanele Cimișlia, Strășeni, Ștefan Vodă, Telenești și Florești 16/05/2022
Termen extins: People in Need Moldova lansează un apel de propuneri de proiecte, axat pe reducerea impactului negativ al crizei energetice asupra populației vulnerabile 16/05/2022
MEAL Assistant (Caritas Czech Republic) 16/05/2022
People in Need Moldova launches a call for proposals, focused on reducing the negative impact of energy crisis on vulnerable population 22/04/2022
Tender nr. 91162003 pentru achiziționarea echipamentelor și consumabilelor medicale 21/04/2022
UNDP Moldova: Programme Manager (NPSA-10) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme (EU-funded) 19/04/2022
AO Pro-Development solicită oferte de preț pentru procurarea unui autoturism (Compact SUV) 18/04/2022
AO Pro-Development solicită oferte de preț pentru procurarea unui autoturism (Minivan) 18/04/2022
Extended deadline: UNDP Moldova: Communications Analyst ( NPSA-8) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme (EU-funded) 14/04/2022
Extended deadline: UNDP Moldova: Procurement Assistant (NPSA-5) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme (EU-funded) 12/04/2022
Extended deadline: UNDP Moldova: Finance and Administrative Assistant (NPSA-5) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme (EU-funded) 12/04/2022
Extended deadline: UNDP Moldova: Finance Coordinator (NPSA-7) - Addressing the impacts of energy crisis and initiating solutions toward energy security and addressing energy poverty Programme (EU-funded) 12/04/2022