Centrul de Asistență a Consumatorilor acum la Clinica Juridică Universitară

LOGO ALEGE SANATOSI.P. “Clinica Juridică Universitară” (CJU), organizaţie nonprofit cu sediul în mun. Bălţi, anunţă lansarea proiectului Centrul de Asistenţă a Consumatorului (CAS Nord) realizarea căruia se datorează suportului Fundației Est - Europene în cadrul proiectului”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană” finanțat de Uniunea Europeană, şi cofinanţat de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) și de către Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Începând cu data de 1 februarie 2016 CJU va găzdui Centrul de Asistenţă a Consumatorului (CAS Nord). Scopul CAS Nord este de a sporiri și promova securitatea alimentară, prin asistență și consiliere juridică a consumatorilor din regiunea de nord a Moldovei.

Centrul de Asistenţă a Consumatorului (CAS Nord) oferă un spectru larg de servicii pentru consumatori:

  1. Informarea consumatorilor referitor la securitatea alimentară;
  2. Acordarea de asistență juridică primară pentru beneficiarii CAS-ului privind cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor și siguranța alimentară;
  3. Informarea autorităţilor competente despre cazurile depistate a produselor alimentare contrafăcute sau periculoase pentru consumatori;
  4. Informarea agenţilor economici, care comercializează produse alimentare, privind obligaţiile şi drepturile acestora.

Activitățile CAS Nord vor fi realizate întru a atinge următoarele obiective:

  1. creşterea capacităţii decizionale a consumatorului prin informare și educarea privind siguranța alimentară;
  2. scăderea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori, prin informarea adecvată și eficientă a producătorilor/distribuitorilor și vânzătorilor de produse alimentare despre obligațiunile acestora privind securitatea alimentară.

La implementarea proiectul vor participa activ voluntarii Clinicii Juridice Universitare și tinerii din m. Bălți. Aceștia vor fi implicați în activitățile de informare în masă a populației din nordul Moldovei. De asemenea, ei vor încerca să depisteze cazuri de încălcare a drepturilor consumatorilor și rele practici comerciale folosite de agenții economici.

CAS Nord va realiza toate acțiunile posibile pentru a diminua problemele consumatorilor, cu minimul efort al oamenilor și maximum implicare al Centrul de Asistenţă a Consumatorului.

Important este că, serviciile CAS Nord sunt accesibile și disponibile pentru orice persoană care are nevoie de informare și asistență juridică în domeniul drepturilor consumatorilor și siguranța alimentară.

 

Datele de contact actuale ale Centrului de Asistenţă a Consumatorului (CAS Nord) sunt:

Adresa: str. Pușkin 38, corpul 5, oficiul 511, mun. Bălți, Republica Moldova

Tel/fax: 0231 524 76

Pentru depunerea unei plângeri on-line, accesați pagina web: www.alegesanatos.md