Clinica Juridică Universitară lanseaza un proiect în domeniul promovării securității alimentare

LOGO ALEGE SANATOSI.P. “Clinica Juridică Universitară”, organizaţie nonprofit cu sediul în mun. Bălţi, anunţă lansarea proiectului “Sporirea securității alimentare a consumatorilor din regiunea de nord”, realizarea căruia se datorează suportului Fundației Est-Europene în cadrul proiectului ”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană” finanțat de Uniunea Europeană, şi cofinanţat de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) și de către Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

Implementarea proiectului începe în data de 01 aprilie 2015 şi va avea o durată de 6 luni.

Clinica Juridică Universitară își propune de a spori gradul de educare și informare a cetățenilor din raioanele de nord a țării privind drepturile de consumator de produse și de a promova securitatea alimentară. De asemenea, va fi pus accentul și pe informarea producătorilor/distribuitorilor și vânzătorilor de produse alimentare despre obligațiile acestora privind securitatea alimentară.

Proiectul va întruni eforturile comune ale organizației și a CAS Bălți (Centrului de Asistență a Consumatorilor), găzduit de către organizația ”CERTITUDINE” pentru garantarea respectării drepturilor consumatorilor și promovarea securității alimentare în regiunea de nord a Moldovei.

În comun vom întreprinde un șir de activități întru a atinge următoarele obiective:

  • creşterea capacităţii decizionale a consumatorului prin educarea şi informarea acestuia în domeniul dreptului consumatorilor și securității alimentare;

  • eficientizarea procesului de revendicare a drepturilor şi de recuperare a prejudiciilor cauzate de servicii şi produse defectuoase, prin monitorizarea cazurilor de încălcare a drepturilor consumatorilor încălcate și redresarea acestora către CAS Bălți;

  • scăderea nivelului tranzacţiilor prejudiciabile pentru consumatori, prin informarea adecvată și eficientă a producătorilor/distribuitorilor și vânzătorilor de produse alimentare despre obligațiunile acestora privind securitatea alimentară și față de consumatori.

La implementarea proiectul vor participa activ și voluntarii Clinicii Juridice Universitare, aceștea venind din rândurile studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de stat ”A. Russo” din m. Bălți. Astfel Clinica Juridică va rămâne, în continuare, acea entitate de bază în formarea aptitudinilor profesionale pentru studenţii de la Facultatea de Drept, prin antrenarea acestora în activitățile juridice și sociale din cadrul diverselor proiecte implementate.