Lansarea Ghidului Metodologic de Organizare a Campaniilor Juridice Informative

În rezultatul implementării proiectului „Legea în acţiune pentru locuitorii regiunilor rurale din nordul Moldovei”, susţinut financiar de către Programul USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept/USAID Rule of Law Institutional Strengthening Program (USAID ROLISP), de către I.P. ”Clinica Juridică Universitară” (CJU) din mun. Bălţi a fost elaborat Ghidul Metodologic de Organizare a Campaniilor Juridice Informative.

Ghid

La realizarea acestui ghid a contribuit echipa de implementare a proiectului. Ghidul a fost conceput drept un instrument util, care să ofere asistenţă, să acorde atenţie unor condiţii generale şi specifice şi să facă referinţe la metodele aplicabile în procesul de planificare şi realizare a campaniilor juridice informative. Acest ghid oferă organizaţiilor neguvernamentale (ONG-urilor) informaţii şi sugestii privind organizarea şi realizarea campaniilor de informare în baza unor exemple reale şi nu are intenţia de a fi o sursă exhaustivă. Campaniile Juridice Informative descrise în ghid sunt modele clasice a activităților de informare, care au fost realizate de Clinica Juridică Universitară, în perioada de implementare a proiectului. Sugestiile incluse în acest material reprezintă niște bune practici, care pot fi adaptate la necesităţile şi obiectivele fiecărei organizaţii în parte, și nu un set de reguli, care trebuie respectate cu stricteţe.

În ghid sunt descrise amănunțit activitățile care făceau parte din campania juridică informativă a CJU. De asemenea, s-a atras atenție la rolul voluntarilor în cadrul campaniilor și nivelul de implicare a cestora în fiecare activitate. Este descrisă metodologia de selecție a participanților campaniei și modul de evaluare a rezultatelor post-activitate.

Materialul este dedicat organizațiilor care intenţionează să desfășoare campanii de sensibilizare şi de advocacy în domeniul juridic, activiștilor în domeniul drepturilor omului, avocaților, jurnaliștilor sau reprezentanților structurilor de stat împuterniciți cu organizarea campaniilor informative, precum și altor persoane interesate de acest subiect.

Ghidul Metodologic de Organizare a Campaniilor Juridice Informative poate fi descărcat de pe pagina principală a website-ului Clinicii Juridice Universitare, www.clinicajuridica.md.