Lansarea proiectului "Tinerii pentru Drepturile Omului"

Logo MTS vertical“Clinica Juridică Universitară” (CJU), organizaţie nonprofit cu sediul în mun. Bălţi, anunţă lansarea proiectului Tinerii pentru Drepturile Omului, care este implementat cu  susținerea financiară de la bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului.

Scopul principal al acestui proiect este sporirea gradului de cunoaştere a drepturilor omului a tinerilor din regiunea de nord a Moldovei și promovarea educației non-formale și extra curriculare în instituțiile de învățământ școlar.

Proiectul va fi realizat în perioada aprilie – decembrie curent, și are următoarele obiective:

  • Creşterea nivelului de cunoştinţe practice în domeniul drepturilor omului a studenţilor de la facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale a Universităţii de Stat ”Alecu Russo” din mun. Bălţi, prin acţiuni de instruire şi informare a altor tineri în domeniul drepturilor omului;
  • Sporirea accesului liber la justiţie a cel puţin 1500  de tineri din regiunea nordică a ţării prin informarea şi abilitarea acestora în domeniul drepturilor omului;
  • De a contribui la diminuarea analfabetismului juridic a minim 300  de elevi din mediul rural din regiunea de nord a ţării.

Astfel, acest proiect va contribui la promovarea educației extra-curriculare și la democratizarea societăţii moldoveneşti, la creşterea gradului de cunoaştere a drepturilor omului şi la diminuarea analfabetismul juridic a tinerilor din mediul rural din regiunea de nord a ţării.

De asemenea, va sporiri nivelul de respectare a drepturilor omului în Republica Moldova prin abilitarea tinerilor cu diverse cunoştinţe în domeniul drepturilor omului, ceea ce va crea un grup de cetăţeni conştienţi şi responsabili în exprimarea şi respectarea drepturilor omului.

Totodată, Clinica Juridică Universitară planifică lansarea publică a proiectului, care va avea loc în timpul apropiat, în incinta Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți. Detaliile despre eveniment vor fi publicate pe pagina web a organizației www.clinicajuridică.md și pagina de Facebook (Clinica Juridică Universitară).

Pentru mai multe informații, Vă rugam să ne contactați la nr de telefon: 0 231 52476