Apel de selectare a 2 formatori pentru elaborarea suportului de curs și livrare de training în domeniul antreprenoriatului tehnologic în cadrul proiectului Youth4EntrepreneurshipCONTEXT:

Fundația Youth Development for Innovation, implementează proiectul Youth4Entrepreneurship – centru de suport în afaceri pentru tinerii antreprenori, cu scopul de a contribui la dezvoltarea mediului de afaceri din regiunea Centru și a consolida capacitățile de business ale tinerilor antreprenori din regiune să lanseze afaceri noi sau să dezvolte afacerile existente.

Proiectul este implementat în perioada iulie 2021 – decembrie 2023. În acest context, Fundația Youth Development for Innovation anunță concurs pentru selectarea a 2 formatori pentru elaborarea și desfășurarea programului de antreprenoriat tehnologic pentru tineri antreprenori.

PERIOADA DE ANGAJARE: februarie 2023

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Elaborarea unui suport de curs pentru programul de antreprenoriat tehnologic pentru 40 de tineri din regiunea Centru; *

*Notă: Pentru elaborarea suportului de curs se vor lua în considerare rezultatele Raportului de evaluare a necesităților antreprenoriale ale tinerilor din regiunea Centru și a mediului de afaceri regional. Acest document poate fi accesat aici: https://bit.ly/3AdK3hx

 • Elaborarea design-ului de training și al agendei de instruire pentru 6 zile cu prezență fizică;
 • Propunerea/elaborarea de quiz-uri și alte instrumente pentru formarea și dezvoltarea competențelor generale și individuale ale tinerilor în domeniul antreprenoriatului tehnologic;
 • Livrarea a 12 ateliere de instruire & practică pentru 40 de tineri selectați din regiunea Centru;
 • Mentorarea tinerilor antreprenori în dezvoltarea unui produs online/IT pentru ideea de afacere sau realizarea altor aplicații online/IT pentru afacerea pe care o dezvoltă;
 • Încurajarea realizării de parteneriate, schimbului de experiență și transferului de tehnologie și know-how, totodată, promovând diversificarea activităților economice, dezvoltarea de noi produse și servicii;
 • Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activităților desfășurate.

APLICANȚI ELIGIBILI:

 • Experiență de cel puțin 3 ani în domeniile legate de antreprenoriat tehnologic pentru tineri, dezvoltarea de produse online și IT pentru antreprenori, inovații în antreprenoriat, startupuri;
 • Experiență demonstrată în mentorarea startupurilor și IMM-urilor dezvoltate de tineri și în acordarea suportului în procesele de digitalizare a afacerii/proiectelor;
 • Abilități excelente de utilizare a computerului, soft-urilor și instrumentelor online pentru livrarea interactivă a programul de antreprenoriat tehnologic;
 • Experiența de lucru cu tinerii sau startuperii din regiunea Centru și întelegerea specificului regional va constitui un avantaj.

LISTA DOCUMENTELOR NECESARE A FI PREZENTATE DE CĂTRE APLICANȚI:

 • CV-ul actualizat;
 • Oferta financiară;
 • Conceptul de metodologie propusă pentru elaborarea și desfășurarea programul de antreprenoriat tehnologic pentru tineri antreprenori.

Dosarul complet va fi expediat la adresa email: youth4entrepreneurship@gmail.com cu titlul: “Anunț selectare formatori în antreprenoriat tehnologic Youth4Entrepreneurship”.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR: 13 februarie 2023, 23:59 ora locală

 

logo variations 09

PERSOANA DE CONTACT: Valentina Frumosu, e-mail: valentinafrumosu7@gmail.com, tel: +373 068942869