START proiect ”Tânără și Sănătoasă 2021” în satul Crișcăuți raionul Dondușeni

Februarie 2021, a dat start proiectui ”TÂNĂRĂ ȘI SĂNĂTOASĂ 2021” în Gimnaziul Crișcăuți raionul Dondușeni. Această inițiativă este rezultatul muncii echipei AO CIDP ANIMA, și în special al tinerei Jitaru Cristina- absolventa Academiei de Liderism 2020. Proiectul ”Tânără și Sănătoasă” este în ediția a doua, și vizează abilitarea fetelor din regiunile rurale din nordul țării în tematica ”Egalității de Gen”. Prima ediția a proiectului a fost desfășurată acum un an și jumătate în urmă, în municipiul Bălți în spațiul Anticafenelei din Bălți . Activitatea centrală al primei ediții a fost ”Școala de Vară de zi” cu participarea a 15 tinere, care au învățat despre egalitate de gen, educație pentru sănătate, reproductivă și despre drepturi.

Acum la un an și jumătate, organizația a reușit să lanseze a doua ediție, pentru fetele din satul Crișcăuți, raionul Dondușeni. În data de 8 februarie, a avut loc prima activitate al inițiativei la care au participat 12 fete din clasele a VII-a-aIX-a. Evenimentul de focus grup a avut drept scop identificarea necesităților tinerelor din gimnaziu, în vederea dezvoltării unui curs de abilitare în ”Egalitate de gen” care va urma a fi livrat la finele lunii.

Inițiativa vizează și clasele a V-a-IX-a, prin care invită elevii din Gimnaziu să participe la o expoziție de lucrări personale pictate la tematica ”Egalitate de gen”.

Proiectul are loc datorită unei colaborări frumoase și deschiderii către parteneriat a administrației Gimnaziului Crișcăuți, cu care organizația a semnat Acord de colaborare, dar și cu Direcția Educație Dondușeni.

Activitate realizată în cadrul programului de mini granturi de sprijinire și consolidare a competențelor de leadership ale femeilor tinere care promovează drepturile femeilor, implementat în cadrul proiectului “Moldova împotriva dicriminării” realizat de Platforma pentru Egalitate de Gen, prin Gender-Centru în parteneriat cu ERIM și GENDERDOC-M, cu suportul financiar al Uniunii Europe.civic