APEL privind neadmiterea comportamentului inadecvat în procesul selectării candidatului la funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate

Parlamentului Republicii Moldova

APEL

privind neadmiterea comportamentului inadecvat în procesul selectării candidatului la funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate

 

 

8 februarie 2013, Chișinău

La 6 februarie 2013 Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului Republicii Moldova a organizat interviul pentru selectarea unui candidat la funcția de membru al Comisiei Naţionale de Integritate (CNI) din partea societății civile. În mijloacele mass-media au fost difuzate câteva secvențe video de la interviu. Potrivit acestora, unii membri ai Comisiei Juridice, Numiri și  Imunități au solicitat candidaților să recite versuri, au făcut glume cu privire la numele unui candidat (dl. M. Ghimpu), au făcut alte glume în privința altor deputați (dl. A. Candu).

Considerăm că un atare comportament este inadecvat, contrar normelor legale şi principiilor bunei cuviinţe pentru ședințele comisiilor parlamentare. Suntem indignați de comportamentul membrilor Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, atât al celor care au adresat întrebări irelevante sau au făcut glume impertinente, cât și al celorlalți membri care nu au întreprins nici o măsură pentru a readuce ședința în limitele rezonabile. Suntem indignați și de lipsa oricărei reacții ulterioare din partea conducerii Parlamentului, precum și a membrilor actuali ai CNI cu privire la desfășurarea interviului respectiv.

Atmosfera de la ședința Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din 6 februarie 2013 denotă o lipsă de respect față de candidații la funcția de membru al CNI și față de rolul CNI în general. Or, Comisia Juridică, Numiri și Imunități, cât și orice altă Comisie parlamentară, sau creată de orice altă instituție publică, nu este un loc pentru distracții, ci pentru a servi interesele alegătorilor, care achită impozite pentru menținerea instituțiilor publice și remunerarea membrilor acestora.

Reamintim cu această ocazie că Parlamentul Republicii Moldova are o restanță enormă referitoare la crearea CNI. Prin tergiversarea procesului de creare a CNI deputații actualei componențe a Parlamentului au ignorat și încălcat legea adoptată de ei înșiși, cât și obligațiile asumate față de Uniunea Europeană. Această tergiversare pune în pericol direct posibilitatea încheierii Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și, respectiv, a obținerii unui regim liberalizat de vize și a comerțului liber. Continuarea tergiversării completării CNI cu toți membrii și atitudinea față de această instituție din partea deputaților doar confirmă suspiciunile cu privire la lipsa dorinței reale a aleșilor poporului de a crea o instituție eficientă independentă de verificare a declaraţiilor de averi, venituri şi interese. Implicit, astfel se demonstrează în mod public şi cinic lipsa dorinței sincere de a preveni şi elimina manifestările corupționale ale demnitarilor şi funcţionarilor din Republica Moldova.  

În baza celor expuse mai sus, organizațiile semnatare solicită:

  1. Membrilor Comisiei Juridice, Numiri și Imunități prezenți la interviul din 6 februarie 2013 - să-și ceară scuze publice pentru comportamentul inadecvat din timpul interviului;
  2. Parlamentului Republicii Moldova – să confirme cât mai curând posibil în funcţie candidatul societăţii civile, selectat în bază de concurs, fără a admite manifestări de presiuni şi interese politice ori de alt gen, asigurând astfel completarea componenţei CNI și îndeplinirea condițiilor formale pentru activitatea acesteia.

Semnatari:

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Igor Boțan

Asociaţia Presei Independente (API), Petru Macovei

Centrul „Access-Info”, Vasile Spinei

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Galina Bostan

Centrul de Apărare a Drepturilor Pacienţilor şi Invalizilor, Alexandru Covalschi

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Disabiltăți, Vitalie Meșter

Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Cornelia Cozonac

Centrul pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu

Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, Eduard Mihalaș

Centrul Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Viorel Soltan

Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”, Antonița Fonari

Centrul de Resurse pentru Drepturile Omulu, Serghei Ostaf

Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Nadejda Hriptievschi

Expert-Grup, Valeriu Prohnițchi

Fundația Est-Europeană, Sorin Mereacre

Fundația Soros-Moldova, Programul Drept, Victor Munteanu

Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova, Vanu Jereghi

Institutul pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie

Promo-Lex, Ion Manole

RCTV Memoria, Ludmila Popovici

Terra „1530”, Petru Botnaru