Fundația Est-Europeană anunță concurs pentru selectarea unui consultant/facilitator în cadrul proiectului „Facilitarea grupului de lucru privind persoanele fără adăpost în R. Moldova”

Fundația Est-Europeană cu sprijinul financiar al Fundației Oak demarează un proiect cu scopul de a încuraja dialogul permanent al părților interesate privind problemele referitoare la persoanele fără adăpost în cadrul unui grup de lucru informal, pentru a găsi consens și soluții la aceste probleme și pentru a sensibiliza publicul privind drepturile și problemele cu care se confruntă persoanele fără adăpost.

Obiectiv
Pentru a asigura implicarea actorilor interesați în discuții critice cu privire realizarea drepturilor persoanelor fără adăpost FEE angajează un consultant/facilitator.

Mai jos puteți accesa Caietul de Sarcini. 

http://eef.md/index.php?pag=news&id=1027&rid=1440&l=ro

Produse și servicii
Pentru realizarea acestui obiectiv, consultantul va fi responsabil de:

 • • organizarea a 10 întruniri a Grupului de lucru (logistică evenimente, invitații, evidența celor invitați și participanți, materiale și vorbitori);
  • facilitarea comunicării permanente între membrii grupului de lucru;
  • asigurarea transparenței întrunirilor. Facilitatorul va asigura șansa tuturor participanților să se expună și nu va interveni cu opinii sau soluții, dar va permite grupului să creeze o dinamică pozitivă de discuții din care vor reieși soluțiile cele mai eficiente;
  • elaborarea proceselor verbale ale ședințelor și transmiterea lor către membrii grupului, FEE și Fundația Oak, colectarea opiniilor și revizuirea documentelor dacă e necesar;
  • elaborarea raportului de activitate, colectarea comentariilor și finalizarea acestuia;
  • colectarea feedback-ului de la membrii grupului de lucru, sugestii pentru modul de funcționare și subiecte abordate;
  • traducerea documentelor în limba engleză. Facilitatorul va asigura traducerea în scris, în limba engleză, a documentelor elaborate în cadrul proiectului.
  • identificarea subiectelor de cercetare, formularea termenilor de referință, selectarea companiei de cercetare și facilitarea activității acesteia;
  • organizarea de comun cu Grupul de lucru a unei mese rotunde pentru ridicarea nivelului de conștientizarea a publicului și a autorităților cu privire la problemele întâmpinate de persoanele fără adăpost.

Cerințe fată de candidați
- Studii Universitare în domenii relevante (științe sociale, administrație publică, politici publice);
- Cel puțin cinci ani de experiență în domeniul facilitării discuțiilor formale și neformale și de organizarea a evenimentelor;
- Abilități de analiză;
- Abilităţi de comunicare și de mediere. Prioritate vor avea persoanele cu experiență de facilitare și mediere a diverselor evenimente, dar cu mai puțină experiență de trainer;
- Cunoașterea limbii române, engleze și ruse.
Procedura de depunere a dosarului
Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul care să conțină următoarele documente: (i) CV-ul; (ii) propunerea financiară (reieșind din 80% timpul de lucru lunar, valoare impozabilă solicitată, exclusiv impozite angajator (22,5%)).

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: //concurs@eef.md/">concurs@eef.md cu mențiunea „Consultant grup de lucru persoane fără adăpost” până la data de 20 octombrie 2019, ora 23:59.

Pentru mai multe informații despre activitățile Fundației Est-Europene vă rugăm să accesați site-ul www.eef.md.

Doar persoanele selectate vor fi contactate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Fundația Est-Europeană oferă oportunități egale la angajare, fără deosebire pe criterii de rasă, culoare,  origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, identitate și orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, opinii, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.Organizații vizate: Fundatia Est-Europeană |


After display content

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Promo

promo

Promo

Promo