AO CCF Moldova anunță concurs de angajare pentru poziția de consultant

TERMENI DE REFERINȚĂ

În contextul implementării acțiunilor de consolidare a capacității specialiștilor din domeniu, CCF Moldova solicită oferte pentru contractarea serviciilor  de elaborare a două curricula de formare în domeniul prevenirii tuturor formelor de violență împotriva copilului pentru specialiștii din sistemul educațional de protecție socială din Moldova

Informație de context  

Proiectul HOPE - Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova – are ca scop promovarea și apărarea drepturilor copiilor din Republica Moldova. Lucrăm cu copiii, tinerii, părinții, îngrijitorii, asistenții parentali, asistenții sociali, profesorii, antreprenorii, autoritățile locale și centrale, precum și comunitatea în ceea ce privește măsurile de prevenire a violenței împotriva copilului. Proiectul se axează pe trei domenii:

 • Justiția juvenilă: susținem reintegrarea și incluziunea copiilor și tinerilor în conflict cu legea prin suport individual și formare profesională.
 • Asistența parentală specializată: susținem familiile expuse riscului, oferindu-le suport material direct, consolidăm capacitatea asistenților parentali prin instruiri și instrumente relevante și facem lobby pentru aprobarea unor ghiduri specializate de asistență parentală.
 • Educație în mediul rural: lucrăm cu copiii, părinții și profesorii din școlile rurale pentru prevenirea violenței împotriva copilului.

Activitățile noastre se desfășoară în municipiul Chișinău și în raioanele Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi și Cimișlia.

Proiectul este implementat de către Caritas Austria prin intermediul partenerilor săi din Moldova: CCF Moldova, Regina Pacis și Diaconia și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

CCF Moldova este una dintre organizațiile implementatoare ale proiectului HOPE, în special contribuind la Obiectivul Specific 2: Copiii în situație de risc și alte părți interesate care au un contact permanent cu copiii vor fi susținuți prin instruire, soluții și instrumente inovative și sprijin individual pentru a lichida violența împotriva copiilor și pentru a-i sprijini să devină agenți de schimbare în domeniul protecției copilului.

Contractarea serviciilor de consultanță  

CCF Moldova solicită oferte de la consultanți (în continuare CONSULTANT) cu experiență de elaborare a modulelor de formare în domeniul prevenirii violenței împotriva copilului.

Descrierea serviciilor de consultanță  

Consultantul va analiza oferta existentă în materie de module de formare în domeniul prevenirii violenței împotriva copilului și va oferi recomandări în baza breșelor identificate.

Consultantul va realiza două module cu durata de 12 ore fiecare pentru două grupuri de profesioniști: cadre didactice și asistenți sociali.

Modulele vor conține: obiective, conținuturi, suport de curs, designul cursului, desfășurător / note pentru facilitator, test pre și post instruire, agendă și alte elemente agreate de comun acord.

Durata maximă a consultanței – 30 zile

Sarcini și Livrabile (vor fi agreate cu consultantul)

Nr. 

Descrierea sarcinilor din cadrul serviciilor de consultanță  

de zile  

Produsele livrate  

1. 

Analiza cursurilor de formare existente în domeniul prevenirii violenței împotriva copilului   

2 zile  

Recomandări pentru elaborarea curricula în baza analizei 

2. 

Studierea nevoilor grupului țintă de formabili

2 zile 

Conceptul curricula

3.

Elaborarea curricula

12 zile

Draft 1 curricula asistenți sociali și cadre didactice

4.

Completarea și modificarea curricula conform recomandărilor echipei de proiect

4 zile

Curricula revizuită (draft 2)

5.

Participarea și co-facilitarea la cursul de formare în minim 2 grupuri de profesioniști (ASC și cadre didactice)

4 zile

Document cu observații referitor la conținuturi și recomandări de modificare

6.

Revizuirea finală a curricula

4 zile

Curricula finală

7.

Analiza feedback-ului oferit de participanți

2 zile

Raport consolidat asupra nivelului de cunoștințe și abilități

Cerințe pentru consultant: 

 • Studii superioare, preferabil în domenii socio-umane; 
 • Min. 5 ani de experiența3de elaborare a conținuturilor educaționale pentru adulți (exemple de sarcini similare); 
 • Cunoștințe a sistemului național de protecție socială și a sistemului educațional și a politicilor existente în domeniul prevenirii violenței împotriva copilului; 
 • Cunoașterea rolurilor și responsabilităților grupurilor de formabili în raport cu mandatul de prevenire a violenței împotriva copilului;
 • Capacități analitice; 
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă; 
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook și  de operare a platformelor de comunicare on-line etc. 
 • Abilități de elaborare a instrumentelor de evaluare a cunoștințelor și de măsurare a impactului instruirilor asupra participanților;
 • Bune abilitați de comunicare și raportare; 

Perioada de contractare a serviciilor de consultanță  

Perioada de prestare a serviciilor de consultanță este decembrie 2021 – ianuarie 2022. Numărul total de zile de consultanță – 30.  

CCF Moldova va asigura transportul consultantului, în cazul necesității și posibilității de deplasare.  

Modalitatea de colaborare cu echipa CCF Moldova  

Serviciile de consultanță vor fi ghidate și monitorizate de Livia Marginean, manager program CCF Moldova.

Respectarea precauților în contextul pandemiei de COVID-19

Curriculum va fi elaborat ținând cont de posibilitatea de a livra instruirea în format online și, din acest considerent, va include și o listă a activităților în context online (descriere și instrumente de comunicare online).

În cazul evenimentelor în format fizic, vor fi respectate toate cerințele organelor abilitate cu responsabilități în domeniul protecției sănătății publice.

Ajustarea activităților planificate în contextul schimbărilor măsurilor COVID-19 vor fi apreciate și vor fi discutate, la necesitate, în timpul implementării.

Dispoziții finale 

 • Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili.  
 • CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; consultantul va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.  
 • Candidații interesați pot trimite oferta tehnică și financiară  la adresa de e-mail: livia.marginean@ccfmoldova.orgpână la data de 5 decembrie 2021. 
 • Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu

Pentru detalii suplimentare, contactați CCF Moldova: contact@ccfmoldova.org sau livia.marginean@ccfmoldova.org