Concurs de selectare a unui expert/experte sau grup de experți pentru elaborarea unui studiu cu privire la mecanismele de autoreglementare a OSC-urilor din Republica Moldova

autoreglamentareCentrul CONTACT, cu susținerea financiară din partea Suediei, anunță concurs pentru angajarea expertului/expertei sau a unui grup de experți pentru elaborarea unui studiu cu privire la mecanismele de autoreglementare a OSC-urilor din Republica Moldova.

Centrul CONTACT este o Asociație Obștească independentă și apolitică care reprezintă o platformă activă de resurse, analiză, advocacy, dezbateri și comunicare pentru oameni activi, lideri și lidere comunitare și organizațiile societății civile care vor să contribuie la dezvoltarea unei societăți civile puternice, credibile și influente cu un grad înalt de participare a femeilor și bărbaților și cu autorități publice transparente și responsabile.

Obiectivele concursului:

Elaborarea unui studiu cu referință la mecanismele de autoreglementare  a OSC-urilor din Republica Moldova.

Sarcini și responsabilități:

 • Analiza situației existente privind autoreglementarea OSC-urilor din țară;
 • Analiza necesității introducerii autoreglementării OSC-urilor;
 • Analiza oportunităților și a riscurilor introducerii mecanismelor de autoreglementare a OSC-urilor;
 • Prezentarea documentului elaborat cu concluzii și recomandări privind introducerea mecanismelor de autoreglementare pentru OSC–urile din țară.

Pentru a îndeplini sarcinile stabilite expertul/ta sau grupul de experți selectați ar trebui să utilizeze diferite metode de analiză, inclusiv care implică OSC-uri, dintre care, cel puțin efectuarea unui sondaj cu participarea a cel puțin 20 de OSC (atât la nivel național, cât și local).

Notă: Documentul  va fi predat nu mai târziu de 30 zile după semnarea contractului. Achitarea se va efectua după prezentare.

Calificări și abilități

 • Studii superioare în domeniile de drept, politici publice, sociologie sau alte domenii relevante;
 • Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul societății civile;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor, regulamentelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit.

Procedura de selectare

Dosarele vor fi evaluate în baza calificării și experienței expertului/experți în furnizarea serviciilor de expertiză.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiență în furnizarea serviciilor de expertiză;
 • Oferta tehnică (viziunea referitor la îndeplinirea sarcinii);
 • Oferta financiară in Euro net cu estimarea numărului de zile pentru realizarea sarcinii.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa: info.ong.contact@gmail.com cu indicarea în linia de subiect ”Concurs de selectare expert autoreglementare”.

Termen limită de expediere a dosarului: 05 decembrie 2021.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare vă invităm să vă adresați către Valerian Tăbîrță la tel: 069137355 sau e-mail: valerian.tabirta@gmail.com

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.