Oficiul Naţional al Viei şi Vinului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Marketing Executive Media & Branding

 

INSTITUŢIA PUBLICĂ „OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI”

AngajeazăMarketing Executive Media & Branding

Direcția Dezvoltarea piețelor ONVV

I.P. „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului”, în calitatea sa de autoritate competentă în implementarea politicii statului în sectorul vitivinicol şi asigurarea dezvoltării durabile a acestuia, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Marketing Executiv Media & Branding.
Scopul general al funcţiei: gestionarea dezvoltării, coordonării și executării campaniilor în mass-media pentru creșterea notoriețății și promovarea imaginii Vinul Moldovei pe piața locală și internațională.

Descrierea postului:
- elaborarea și implementarea planului de comunicare în conformitate cu planul strategic pentru dezvoltarea și promovarea vinului Moldovei;
- gestionarea bugetului media și comunicare în conformitate cu programul promoțional anual;
- gestionarea campaniilor de comunicare pe rețele șociale, menținerea site-ului corporativ ONVV;
- elaborarea și implimentarea campaniilor de comunicare pentru evenimente de imagine Ziua natională a vinului, Vernisajul vinului, alte pe piața locală și internațională;
- dezvoltarea și menținerea relațiilor bune cu jurnaliștii locali și internaţionali, alte părți interesate;
- crearea de noi iniţiative şi activităţi care să atragă atenţia diferitor grupuri ţintă;
- organizarea călătoriilor în Moldova pentru reprezentanţii mass-media (jurnalişti şi parteneri);
- asistență generală pentru activitățile ONVV;
- administrarea bazei de date de contacte Media (locală și internațională).

Cerințe față de candidat:
- studii: superioare în domenii relevante (marketing, comunicare, jurnalistica)
- experienţă profesională: minim 3-5 ani în domeniul marketing și promovare, preferabil şi experienţă în domeniul vitivinicol;
- să cunoască limba română, engleză şi rusă (scris şi vorbit);
- să dispună de abilităţi puternice de comunicare şi capacităţi organizatorice;
- să dispună de abilități interpersonale pentru construirea relațiilor cu sectorul vitivinicol și alte părți interesate;
- să deţină capacitatea de a lucra independent, cu o supraveghere minimă;
- să fie jucător de echipă cu acțiune și inițiativă demonstrată;
- să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul stabil în Republica Moldova;
- să dispună de capacitate deplină de exerciţiu;
- să nu deţină antecedente penale;
- să dispună de abilităţi de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă;
- să cunoască Microsoft Office, Outlook, bazele de promovarea SMM.

Instituţia garantează:
- salariu motivant;
- deplasări de serviciu;
- telefonie mobilă asigurată;
- transport de serviciu pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- colectiv amabil şi sociabil;
- dinamism, activităţi la nivel naţional şi internaţional, posibilităţi de dezvoltare profesională.

Rugăm să expediați CV-ul la adresa office@wineofmoldova.com, până pe 18.12.2021, cu mențiunea funcției în titlul e-mail-ului.