Atenție! Concurs penrtru experți/te în asistență juridică

Invitație la concurs pentru angajarea unui expert jurist pentru prestarea serviciilor de asistență juridică, în cadrul proiectului ”Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție”

 Denumirea organizației contractante: AO ”Fiecare contribuie pentru Schimbare” (FCPS)

Sediul organizației contractante: str. 31 august 1989, nr. 140, or. Criuleni, MD-4801, Republica Moldova, office@fcps.md

web: www.fcps.md

Persoana de contact: Cazacu Ina, Manager de proiect AO FCPS, tel: (+373) 69062551, e-mail: inacazacu@fcps.md

Obiectul achiziției: servicii de asistență juridică pentru 25 persoane (persoane cu dizabilități/ supuse violenței) în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari  

Locul și modalitatea de realizare: Asistența juridică va fi realizată în format online/ offline-față în față cu beneficiarul (în funcție de restricțiile pandemiei).

Limba de lucru: limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: decembrie 2021- iulie 2022

Context: Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” este implementat de AO ”Fiecare contribuie pentru Schimbare” în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” are drept scop să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special al persoanelor cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și în unele localități din stânga Nistrului, în vederea creșterii abilităților lor de revendicare a drepturilor, consfințite prin lege.

Scopul concursului: selectarea unui expert jurist, care va presta servicii de consultanță juridică persoanelor cu dizabilități/ supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari în ceea ce privește realizarea dreptului privind accesul la justiție.

Cerințele față de serviciile solicitate:

Expertul jurist selectat va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

 • Evaluarea necesităților beneficiarilor (persoanele cu dizabilități/supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari), problemelor cu care se confruntă din perspectiva accesului la justiție;
 • Oferirea a 300 ore de consultanță juridică pentru 25 persoane, persoane cu dizabilități și sau supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari;
 • Elaborarea și prezentarea rapoartelor de asistență juridică per fiecare persoană asistată.

Cerințe față de calificarea, experiența și abilitățile candidaților:

 • Licență care atestă studiile juridice
 • Nu mai puțin de 5 ani de experiență în domeniul asistenței juridice persoanelor cu dizabilități sau supuse violenței în familie, dovedită prin acte, recomandări;
 • *prioritate se va acorda candidaților/telor care își desfășoară activitatea în raioanele Criuleni și Dubăsari.
 • Cunoașterea computerului (Word, Excel).

 Responsabilitățile expertului jurist:

 1. Îndeplinirea în termenii stabiliți, calitativ și în deplină măsură a obligațiilor contractuale, evitând acțiuni care pot compromite activitatea sau profesionismul;
 1. Aplicarea în exercițiul profesiei a mijloacelor și metodelor de transmitere a informației în format online/offline;
 2. Adaptarea materialelor informaționale pe înțelesul beneficiarilor, persoane cu dizabilități/supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari
 3. Manifestarea unei atitudini responsabile și corecte în timpul exercitării obligațiilor;
 4. Comunicarea în adresa organizației a situațiilor nestandarde și neprevăzute.

 Expertul jurist va oferi următoarele servicii:

 1. Va identifica necesitățile și problemele beneficiarilor privind asigurarea accesului la justiție persoanelor cu dizabilități/supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari;
 2. Va oferi consultanță juridică și asistență juridică (întocmire de cereri, demersuri etc.) în vederea apărării drepturilor persoanelor dizabilități/supuse violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari, care solicită consultații și asistență juridică.

Cerințe pentru calificări, experiență și abilități:

 1. Licență pentru exercitarea activității de avocat, eliberată de Ministerul Justiției în conformitate cu legislația națională;
 2. Cel puțin 5 ani experiență profesională de reprezentare a drepturilor și intereselor persoanelor în cazuri de litigare strategică pe plan național, în diferite proceduri legale;
 3. Cunoașterea procedurilor / jurisprudenței / experienței de inițiere și reprezentare a drepturilor persoanelor în cauze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cunoașterea mecanismelor internaționale de protecție a drepturilor omului;
 4. Abilități dezvoltate în utilizarea calculatorului (Word, Excel).

Durata contractului:

Un contract pentru furnizarea de servicii va fi încheiat pentru o perioada decembrie 2021- iulie 2022.

Oferta financiară:

Oferta financiară va include  suma totală raportată la rezultate concrete și măsurabile. Achitarea se va face în două tranșe. Oferta financiară va fi structurată pe capitole de cheltuieli (onorariu, servicii telefonice, etc).

 Documentele de participare ale candidaților vor include:

 1. CV actualizat, cu indicarea contactelor a 2 persoane de referință;
 2. Scrisoare de motivație în care candidat(ul/a) va descrie de ce se consideră ca fiind cea mai potrivită pentru această funcție;
 3. Copia licenței de avocat;
 4. Copii ale certificatelor care confirmă participarea la formarea continuă în domeniul drepturilor omului, dacă există;
 5. Propunere financiară (ofertă).

 Criteriile de evaluare a ofertelor:

Pentru serviciile nominalizate vom selecta un consultant jurist, după următoarele criterii:

a) oferta tehnică (60%) – calificarea, experiența, abilități;

b) oferta financiară (40%).

Modalitățile de participare la concurs: Dosarul candidatului/ei se expediază la adresa electronică office@fcps.md cu  indicarea denumirii mesajului ”Concurs expert jurist pentru prestarea serviciilor de asistență juridică”

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 01 decembrie, ora 16.00. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele: limba română