Centrul de plasament temporar pentru copii „Curcubeul Speranței” anunță concurs pentru servicii de Expert în domeniul psihologiei

AO Curcubeul Speranței în perioada 16 August 2021 – 31 Iulie 2022 va implementa proiectul „Speranță pentru copii din familii vulnerabile din Vadul lui Vodă”. Acest proiect este finanțat de Agenția de Cooperare Germană.

În cadrul proiectului vor fi selectate 25 familii cu copii din Vadul lui Vodă, care vor fi beneficiari ai proiectului în scopul prevenirii instituționalizării copiilor.

Cerințe

 • Studii superioare în domeniul Psihologiei;
 • Experiență în domeniu - 5 ani;
 • Abilități de comunicare (orală și scrisă), limbaj coerent, responsabilitate, punctualitate;
 • Abilități de lucru cu copii;
 • Flexibilitate și creativitate în gândire;
 • Cunoașterea limbilor română/rusă este obligatoriu.
 • Abilități de lucru cu echipamente de birou și aplicații software de birou la nivel de utilizator (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);
 • Aptitudini de planificare și organizare a activității.

Responsabilități în cadrul proiectului:

 • Membrul al Comisiei de selectarea a 25 familii, beneficiari în cadrul proiectului;
 • Evaluarea situației celor 25 familii selectate;
 • Pregătirea a 25 planuri/intervenții familiale individualizate, monitorizare cu ajustări ulterioare ale acestora în timpul implementrării proiectului;
 • Consiliere psihologică individuală, planuri de reabilitare pentru beneficiari, monitorizarea și ajustarea planurilor;
 • 200 Consultații terapeutice cu  beneficiarii proiectului.

Locul de muncă Str. 31 August 1989, 42, Or. Vadul lui Vodă, MD-2046, Republica Moldova.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul personal
 • Oferta financiara pentru 200 consultații și 60 zile de lucru la evaluarea familiilor si elabolarera planurilor de intervenție.

Depunerea dosarelor se va  face prin email la   adresa: curcubeulsperantei42@gmail.com sau prin depunerea dosarelor la sediul organizației până la data de 22.11.2021, ora 12.00.

 

 Telefon

022-416-483; +373 (79) 433703

La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate în baza dosarelor.