ERIM este în căutarea unui consultant / unei consultante sau unui grup de consultați/te în managementul financiar al Organizațiilor Neguvernamentale

DESPRE NOI

IREX Europe, activând sub marca operațională Equal Rights and Independent Media (ERIM), este o organizație non-profit cu sediul în Lyon, Franța. Echipa noastră dezvoltă și susține programe inovatoare pentru a promova drepturile omului și a consolida mass-media independentă și educația mediatică. Parteneriatele cu organizațiile locale reprezintă o componentă importantă a activității ERIM care are scopul să contribuie la consolidarea capacităților societății civile, susținerea instituțiilor durabile precum și la sporirea procesului de democratizare prin instruire, parteneriate, educație, cercetare și programe de granturi.

 

„Dezvoltarea capacității organizațiilor societății civile” este un proiect regional implementat de ERIM și finanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze organizațiile societății civile și să contribuie la sporirea capacităților lor operaționale și organizaționale.

 

 

DESPRE OPORTUNITATE

ERIM este în căutarea unui/ei consultant/e sau un grup de consultanți/te cu experiență în sistemul contabil moldovenesc și în managementul financiar al ONG-urilor, cu sediul în Moldova, pentru a sprijini organizațiile societății civile (OSC) în consolidarea capacităților în managementul financiar, inclusiv prin elaborarea politicilor interne relevante. Consultantul/a sau grupul de consultanți/te pot fi stabiliți/te oriunde în Moldova, însă pot fi necesare deplasări pe întregul teritoriu al Republicii Moldova pentru a oferi servicii de consultanță / instruire.

 

Responsabilitățile și sarcinile consultantului/ei vor include, dar nu se vor limita la:

  • Organizarea instruirilor pentru OSC-urile selectate în managementul financiar și al riscurilor;
  • Susținerea organizațiilor selectate în elaborarea politicilor contabile interne și a planului de conturi;
  • Susținerea organizațiilor selectate în elaborarea altor politici relevante, precum politicile de achiziții și de inventariere;
  • Oferirea oricărui alt suport relevant în domeniul managementului financiar al ONG-urilor.

 

Livrabile:

- Raport narativ cu privire la instruirile oferite, inclusiv formulare de evaluare;

- Politicile și documentele elaborate;

- Raportul final privind procesul de conlucrare, inclusiv privind consultările cu părțile interesate și atelierele/instruirile organizate.

 

Este important de menționat că întregul proces de dezvoltare și validare a livrabilelor enumerate mai sus va implica sesiuni consultative, întruniri cu părțile interesate.

 

Criterii de selecție:

- Studii superioare (licență / masterat) într-un domeniu relevant de studiu și / sau combinația echivalentă de studii și experiență profesională;

- Experiență consolidată în domeniul contabil al RM și în managementul financiar al ONG-urilor;

- Abilități de facilitare a atelierelor/grupurilor de lucru;

- Prezentarea dovezilor de sarcini similare întreprinse anterior;

- Cunoașterea sectorului organizațiilor societății civile din Republica Moldova;

- Abilitatea de a lucra în mod independent și conform unui program flexibil;

- Cunoașterea avansată a limbii române, abilități excelente de comunicare;

- Cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj, dar nu este esențială.

 

Este important ca consultantul/a să aibă o atitudine tolerantă și deschisă față de toate grupurile sociale și să nu discrimineze, indiferent de sexul, orientarea sexuală, vârsta, etnia, sănătatea și alte identități / caracteristici ale persoanelor și grupurilor. ERIM promovează și susține diversitatea, respectul și egalitatea.Termeni și condiții de activitate:

Consultantul/a va fi angajat/ă prin contract de prestare servicii. 

 

Dosarul de aplicare va include următoarele:

- CV actualizat;

- exemple de sarcini similare întreprinse anterior;

- propunerea unui plan de lucru;

- rata zilnică pentru fiecare sarcină specifică.CUM POȚI APLICA

Cererile pot fi depuse până la 23 noiembrie 2021, ora 23:59, fusul orar al Republicii Moldova, în română, rusă sau engleză, la următoarea adresă de e-mail: moldova-csocd@erim.ngo. Vă rugăm să menționați „Consultant/ă în management financiar - CSO CD” în subiectul email-ului.

 

Cererile trimise după termenul limită sau incomplete nu vor fi luate în considerare. Candidaturile preselectate vor fi contactate pentru un interviu.

 

 

Disclaimer: ERIM este responsabilă de conținutul acestui anunț. Anunțul nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene. 

Articol adaugat de: Alina Cebotari