Termeni de referință privind selectarea unui expert/ unei experte pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare, a Planului de acțiuni cu integrarea perspectivei de egalitate de gen pentru 2021-2025

Context:
AO Asociația de Educație Civică „Viitorul Începe Azi” (în continuare – Asociația) este o organizație nonguvernamentală, apolitică și necomercială care are ca obiective: a) sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților locale din regiunea de Centru a Republicii Moldova prin elaborarea, susținerea și implementarea programelor și proiectelor de dezvoltare economică și socială și b) promovarea și protecția drepturilor cetățenilor, inclusiv a tinerilor și copiilor și crearea condițiilor pentru îmbunătățirea situației femeii în societate bazat pe principiul egalității în drepturi.
Asociația este beneficiară de grant UN Women Moldova în cadrul proiectului „EVA - Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și beneficiază de finanațare pentru consolidarea propriilor capacități instituționale și tehnice.
Obiectiv:
Asociația, în cadrul proiectului sus-menționat, își propune elaborarea Strategiei de Dezvoltare Instituțională și a Planului de acțiuni al acesteea cu integrarea perspectivei de egalitate de gen pentru 2021-2025.
În acest context, Asociația anunță concurs pentru identificarea și contractarea unui expert în domeniul dezvoltării capacităților organizațiilor nonguvernamentale.
Livrabile:
Asociația urmează să obțină următoarele produse:
• Strategia de Dezvoltare Instituțională a Asociației pentru anii 2022-2026;
• Planul de acțiuni cu integrarea perspectivei de egalitate de gen pentru anii 2022-2026.
Expertul/ experta va fi selectată în baza următoarelor criterii:
• Studii superioare în drept, administrare, jurnalism/comunicare, management sau alte domenii relevante;
• Cunoştinţe şi experiență relevantă demonstrată de cel puțin 3 ani;
• Cunoştinţe şi abilități în elaborarea strategiilor, efectuarea analizelor și/sau a evaluărilor instituționale;
• Reputație şi integritate personală şi profesională;
• Abilități de comunicare, lucru în echipă;
• Confirmarea flexibilității în procesul de colaborare și de executare a sarcinilor;
• Cunoașterea excelentă a limbilor română şi rusă.
Procedura de aplicare și de selectare:
Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:
1. CV-ul candidatului/ candidatei;
2. Scrisoarea de intenție care să includă experiența candidatului/ candidatei în realizarea sarcinilor similare;
3. Oferta financiară (suma brută).

Oferta cu mențiunea „Expert Strategie” va fi depusă la adresa de e-mail costin.stratulat@gmail.com
Termenul limită pentru aplicare: 4 noiembrie 2021

 

Author: Constantin Stratulat

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă