Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Anunț de angajare al asistentului/asistentei de proiectbanner angajare

Context

Proiectului „EU4Youth - Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova şi Ucraina” (EUnlocking), finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul programului EU4Youth are drept scop promovarea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina, prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin susținerea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și a mediului sustenabil în ambele țări.

Proiectul EUnlocking este implementat de Institutul Gustav Stresemann e.V. (GSI) (Germania), Egalite International (Ucraina), organizația AXA Management Consulting (Moldova), Asociația ECO-RAZENI (Moldova), Centrul Național de Asistență și Informare pentru ONG-urile din Moldova „CONTACT” (Moldova) și „Pro NGO ! e.V "(Germania).     

Pentru desfășurarea acestui proiect, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare a unui asistent sau a unei asistentei de proiect. 

Responsabilități de bază puse în sarcina asistentului/asistentei de proiect EU4Youth

 • Asistă comunicatoarea proiectului în activitățile de PR și comunicare;
 • Colectează informații și comunică cu antreprenorii sociali din țară, în vederea elaborării unei Rețele Moldo-Ucrainene a tinerilor antreprenori sociali;
 • Elaborează baza de date cu tinerii antreprenori sociali din țară;
 • Responsabil/ă de traducerea materialelor proiectului în alte limbi, utilizate în desfășurarea proiectului;
 • Comunică și elaborează contractele cu experții angajați în proiect;
 • Responsabil/ă de organizarea ședințelor cu experții, echipa de implementare etc.
 • Responsabil/ă de monitorizarea realizării condițiilor contractuale cu partenerii implicați în desfășurarea campaniei de sensibilizare;
 • Asigură partea logistică și tehnică pentru desfășurarea competiției pentru jurnaliști, bloggeri și vloggeri;
 • Coordonează, monitorizează și comunică cu antreprenorii sociali, beneficiari ai programului de subgrantare;
 • Responsabil/ă de partea logistică și tehnică a programului de subgrantare;
 • Responsabil/ă de monitorizarea implementării activităților din proiect și elaborarea rapoartelor de progres etc.

Perioada de angajare : Iunie 2021 – Mai 2022 (12 luni, cu 50% implicare lunară), cu perioadă de extindere.

Cerințe fată de candidați:

 • Studii superioare în domenii relevante;
 • Minimum trei ani de experiență în poziții similare;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Abilități de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax);
 • Abilități de utilizare a platformelor online;
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilități de lucru independent și în echipă, într-un mediu dinamic și în termeni restrânși de timp.

*Experiență relevantă de lucru sau voluntariat în cadrul unui ONG sau organizație internațională va constitui un avantaj;

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze:

1. CV-ul, care să includă 3 persoane de referință.

2. Scrisoarea de motivare.

la adresa: info.ong.contact@gmail.com  cu titlul “Concurs angajare asistent/asistentă de proiect”.

Termenul limită de prezentare a dosarului: 24 mai 2021 ora 18:00.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la telefon 22233947, 22233948 sau prin e-mail: info.ong.contact@gmail.com Persoană de contact: Elena Nofit, comunicatoare proiect.

Doar candidaturile selectate vor fi contactate.

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan