Asociația Promo-LEX angajează Asistenți contabili (3 persoane)Nr. ref. 4 din 04.05.2021

Asociația Promo-LEX este o organizație neguvernamentală care are drept scop dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice şi consolidarea societății civile. Promo-LEX își desfășoară activitatea în cadrul a două programe: Programul Drepturile Omului și Programul Monitorizare Procese Democratice.

Context: Asociația Promo-LEX implementează Programul “Democrație, Transparență și Responsabilitate”. Programul este susținut financiar de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), Contract de Grant AID-117-A-16-00002. Proiectul dat prevede activități de monitorizare, sensibilizare a opiniei publice și advocacy în legătură cu probleme ce vizează procesele de guvernare și politice, promovarea cetățeniei active și sporirea responsabilității autorităților și a altor actorilor politici. În cadrul programului, Promo-LEX va desfășura de asemenea şi Misiunea de observare a alegerilor Parlamentare Anticipate din 11 iulie 2021.

Obiectivul concursului de angajare: Identificarea a 2 (doi) candidați/candidate pentru postul de Asistent Contabil în cadrul Asociației Promo-LEX.

Scopul postului: Asistentul Contabil va oferi asistență Departamentului Contabilitate în elaborarea și gestionarea documentelor contabile aferente activității Misiunii de observare a alegerilor Parlamentare Anticipate din 11 iulie 2021.

Relațiile ierarhice: Se subordonează Contabilului Șef și  Managerului Financiar.

Atribuțiile și Responsabilitățile Asistentului Contabil:

 • Asistă Departamentul Contabilitate al Asociației Promo-LEX în gestionarea activităților contabile prevăzute în cadrul misiunii de observare a alegerilor;
 • Realizează sarcini contabile și de logistică în cadrul training-urilor organizate pentru observatorii pe termen lung (OTL) și observatorii pe termen scurt (OTS), precum și sarcini administrative (menținerea în ordine a documentelor contabile interne, crearea și menținerea diverselor baze de date, etc.), arhivarea corectă a documentelor contabile;
 • Alte responsabilități relevante la indicația Contabilului Șef sau a Managerului Financiar.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Studiistudii superioare (prioritar în domeniul științelor economice, specialitatea contabilitate);
 • Experiență de muncă: experiența de muncă în domeniul contabilității va constitui un avantaj; experiența de lucru cu softul Contabil 1C versiunea 7.7 și/sau 8.2 – cerință obligatorie;
 • Competențe, abilități și alte cerințe specifice: cunoașterea la nivel avansat a limbilor Română şi Rusă; abilități excelente de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel), abilități excelente de utilizare a Internetului.

Alte cerințe și/sau condiții obligatorii pentru pozițiile menționate mai sus:

 • NON-PARTIZANAT POLITIC (candidații nu pot fi membri/activiști ai vre-unor partide politice/mișcări social-politice);
 • Disponibilitate de lucru peste program;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Rezistență la stres;
 • Responsabilitate și punctualitate;
 • Abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși de timp;
 • Integritate și discreție profesională.

Locul de muncă: Chișinău (sediul Asociației Promo-LEX);

Perioada de angajare: persoanele selectate vor fi angajate în perioada 1 iunie 2021 31 iulie 2021 (2 luni).

Asociația Promo-LEX oferă:

 • lucru interesant în cadrul unei echipe de profesioniști;
 • salariu competitiv (salariul va fi negociat în mod individual în dependență de calificarea candidatului);
 • posibilitate de creștere profesională.


Procedura de aplicare: persoanele interesate trebuie să prezinte Dosarul de Angajare care trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat;
 • O scrisoare de motivare în care se va descrie expertiza și experiența relevantă (dacă aveți experiență anterioară de colaborare cu Promo-LEX vă rugăm să indicați detalii), precum și motivația persoanei de a ocupa postul de Asistent Contabil. În scrisoarea de motivare se va mai indica următoarea informație:
 • două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);
 • propunerea financiară (salariul minim solicitat – se va indica suma netă, după reținerea impozitelor angajatorului și angajatului).

Dosarul de Angajare poate fi completat în limba Română, Rusă sau Engleză şi trebuie expediat prin e-mail la adresa angajare@promolex.md cu mențiunea „Asistent Contabil”. 

 

Data limita pentru depunerea dosarelor de angajare: 18 mai 2021, ora locală 18.00.
Vor fi evaluate doar dosarele complete și depuse în termen!

Persoana de contact: Sorina Bodiu, Manager Financiar, tel: 069029244, e-mail: sorina.bodiu@promolex.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape: (1) la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele stipulate mai sus; (2) cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați.

Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Asociaţia Promo-LEX încurajează aplicaţiile timpurii şi îşi rezervă dreptul de a desfăşura interviuri cu potenţialii candidaţi anterior expirării termenului anunţului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet