Termen extins. Centrul CONTACT angajează expert/expertă sau grup de experți în elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a capacității în AdvocacyAnunț 1 termen extinsContext:

La data de 1 februarie 2021 a fost dat startul proiectului: Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării implementat de Fundația Est Europeană în parteneriat cu Centrul CONTACT și Asociația Businessului European, cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea economică în Moldova prin implicarea activă a societății civile și a altor actori social-economici, în stimularea potențialului antreprenorial social. Proiectul își propune să sprijine și să dezvolte potențialul tinerilor antreprenori sociali, să promoveze incluziunea socială și implementarea politicilor naționale și locale în domeniul antreprenoriatului social.

Printre acțiunile proiectului se enumeră și crearea, dezvoltarea și capacitarea a trei platforme de OSC în următoarele domenii: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social.

În vederea realizării de succes a proiectului, Centrul CONTACT anunță concurs de angajare a unui expert/expertă sau grup de experți în elaborarea și aplicarea metodologiei de evaluare a capacității în Advocacy a trei platforme de OSC-uri din Moldova.

Expertul/experta sau grupul de experți vor îndeplini următoarele sarcini:

 • Elaborarea unei metodologii de evaluare a capacității de advocacy conform specificului fiecărei platforme;
 • Propunerea/ elaborarea de instrumente și metode de bază pentru evaluarea capacității de advocacy;
 • Efectuarea a trei evaluări inițiale ale capacității de advocacy pentru fiecare platformă a OSC: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social;
 • Pregătirea a 3 rapoarte privind nivelul capacităților OSC din trei platforme în domeniul advocacy, în baza rezultatelor evaluării capacității: se vor lua în considerare atât nevoile individuale ale fiecărei organizații, cât și nevoile platformelor;
 • Raportul va reflecta situația actuală și un set de recomandări pentru remedierea activității platformelor.

Cerințe față de metodologia elaborată:

 • Conținutul metodologiei va fi prezentat în formă de text, fiind aplicabilă celor trei platforme de OSC-uri din Moldova: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social;
 • Metodologia se va baza atât pe autoevaluare, cât și pe metode și instrumente de evaluare externă;
 • Metodologia va conține criterii de apreciere clare și concise, măsurabile, precum și baremul de apreciere desfășurat;
 • Conținutul metodologiei (chestionarelor/formularelor/anchetelor de evaluare) elaborate va fi accesibil, cu exemple și trimiteri la cadrul legal și alte informații care să ajute aplicarea acesteia;
 • Se vor lua în considerare atât nevoile individuale ale fiecărei organizații, cât și nevoile platformelor;
 • Structura metodologiei se va realiza în strânsă colaborare cu echipa Centrului CONTACT.

Livrabile și termeni de executare:

Nr

Livrabil

Cantitatea

Termen de livrare

1.       

Draftul metodologiei de evaluare și a instrumentelor de evaluare

1 metodologie draft;

1 instrumente de evaluare draft

1 mai 2021

2.       

Metodologia finală de evaluare a capacității în advocacy și a instrumentului de evaluare

1 metodologie;

1 instrumentele de evaluare

15 mai 2021

3.       

Evaluarea capacități în advocacy a trei platforme de OSC-uri din Moldova: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social

Chestionarele de evaluare a platformelor

mai - august 2021

4.       

3 rapoarte elaborate în baza rezultatelor evaluării capacității în advocacy a trei platforme de OSC-uri din Moldova: (1) facilitarea angajării în câmpul muncii și dezvoltării mediului de afaceri, (2) comerțului și (3) antreprenoriatului social

3 rapoarte finale de evaluare conform platformelor

septembrie-octombrie 2021

Cerințe față de expert/expertă sau grup de experți:

 • Studii superioare în domeniile economic, de drept, politici publice, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de lucru în domeniul advocacy de cel puțin de 2 ani;
 • Experiență în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor;
 • Abilitatea de a prezenta produsele conform orarului prestabilit;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Criteriile de selecție:

 • Experiență și cunoștințe în elaborare/aplicarea de conținut;
 • Calitatea materialelor elaborate anterior;
 • Oferta financiară per zi în raport cu numărul zilelor de lucru propuse.

Procedura de aplicare și de selectare:

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care va conține:

 • Prezentarea succintă a metodologiei propuse;
 • Scrisoare de motivare, explicând cum candidatura dvs. îndeplinește abilitățile și experiența solicitată în concurs;
 • Oferta financiară (în EUR, net) per zi (se va indica numărul total al zilelor de lucru);
 • Link-uri către unele materiale elaborate (în cazul în care sunt);
 • CV-ul/urile.

Dosarul va fi expediat la adresa de email: info.ong.contact@gmail.com cu mențiune la subiect: Expert/expertă sau grup de experți în Advocacy.

Termenul limită de prezentare a dosarului este 23 Aprilie 2021.

Pentru informații suplimentare: Liliana Porumb, Coordonatoare de proiect. Tel: 22233947, 068386664, Email: lporumb@contact.md

Notă: În procesul de selecție, Centrul CONTACT nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Centrul CONTACT oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet