Termen extins pentru Concurs selectarea companiei pentru elaborarea documentelor și acordarea asistenței în realizarea procedurilor necesare în scopul înregistrarii și acordării a etichetelor de IGP, DOP și/sau STG in cadrul proiectului Loc-Food

AO „Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova”, Beneficiar 4 în cadrul proiectului „Dezvoltare locală și cooperare transfrontalieră în domeniul produselor agricole și alimentelor tradiționale (LOC-FOOD)”, realizat cu suportul financiar al POC Bazinul Mării Negre 2014-2020 anunta termen extins pentru subcontractarea companiei specializate sau consorțiu pentru realizarea sarcinii compuse din următoarele activități:

  • Organizare de training referitor la sistemul IGP, DOP, STG pentru cca 30 de companii / gospodării relevante selectate de către Beneficiar;
  • Selectare împreună cu Beneficiar a 3-7 produse/ categorii de produse ce ar putea beneficia de o denumire de origine protejată sau de o indicaţie geografică protejată ori pentru a fi recunoscute ca specialitate tradiţională garantată.
  • Oferirea asistenței în crearea/ înregistrarea grupurilor de producători, după caz;
  • Consultanță și suport în elaborarea caietelor de sarcini în conformitate cu prevederile legislației naționale. Prezentarea caietelor de sarcini spre aprobare Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale, inclusiv acordarea asistenței până la emiterea deciziei privind omologarea caietelor de sarcini;
  • Consultanță și suport la pregătirea documentelor relevante pentru solicitărea înregistrării a 3-7 IG, DO, STG la AGEPI, inclusiv acordarea asistenței până la emiterea deciziei AGEPI;
  • Elaborarea Raportului companiei privind acțiunile realizate și rezultatele obținute.
  1. Condiții specifice

Compania subcontractată de Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova trebuie să dețină:

  • experiență cel puțin de 3 ani pe piața Republicii Moldova, inclusiv în domeniul consultanței similare serviciilor subcontractate;
  • să dispună de potențial uman propriu sau de posibilitate de contractare a specialiștilor și dotare tehnică pentru realizarea activităților stabilite în acest document;
  • abilități de negocieri și capacități de instruire în domenii similare serviciilor subcontractate.

La ofertă se anexează:

- Copia Certificatului de înregistrare a companiei;

- Descrierea Companiei și echipei de implementare a serviciului subcontractat cu accent pe experiență relevantă.

Perioada de activitate:

Activitățile menționate urmează să fie realizate începând cu luna noiembrie 2021 până în iulie 2022.

Termen limită de aplicare:

Companiile interesate sunt rugate să transmit în forma electronica oferta financiară, copia Certificatului de înregistrare, pe adresa de email office.adtm@gmail.com. Ofertele trebuie să fie prezentate până la 19.11.2021 ora locală 23:59.

Oferta financiară este la discreția aplicanților și cuatumul ei trebuie să fie realistic și în corespundere cu capacitatea de lucru (suma care este bugetată pentru serviciile date NU va fi comunicată până la momentul selectării companiei sau gconsortiului).

În rubrica „subiect” a scrisorii electronice se va indica „Concurs – selectarea companiei pentru elaborarea documentelor și acordarea asistenței în scopul înregistrării IGP, DOP, STG”. Întrebările suplimentare, dar altele decât ce este menționat în anunț, se adresează pe adresa de email indicată sau la tel. 079550731, Marina Miron.

Articol adaugat de: Marina Miron