Concurs de oferte comerciale pentru procurarea tractorului BELARUS-82.1

Grupul  de Acțiune Locală „Stâncile Prutului” reprezentat de Asociația Obștească “Centrul de Consultanță și Școlarizare în Agricultură Glodeni”, solicită oferte de preț pentru achiziționare unui tractor de model BELARUS-82.1 . 

Conținutul ofertei de participare la concurs:

Oferta va fi datată și semnată de către persoana responsabilă și expediată prin e-mail la: gal.stancileprutului@gmail.com până la data de 15 noiembrie 2021, ora 13.59.

 Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

  1. Date generale despre companie (denumirea, persoana și telefonul de contact, adresa electronică, pagina web);
  2. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  3. Oferta financiară va fi completată cu indicarea prețului în MDL, cu aplicarea scutirii TVA în baza Hotărârii de Guvern nr.246 din 08.04.2010 cu modificările ulterioare. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. 

Resursele financiare sunt alocate în cadrul proiectului „Dezvoltare rurală prin implicare locală” cu suportul financiar al USAID Moldova și Polish Aid în cadrul proiectului „LEADER pentru Moldova rurală”.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la  adresa de e-mail: gal.stancileprutului@gmail.com , persoanele de contact: Ghenadie Bucliș, manager tel.:069003639 și Victor scripnic, manager financiar tel.: 069582835.

Date de contact: AO CCȘA Glodeni, or. Glodeni, str. Suveranității 4,  bir. 3,  MD-4901, tel.06003639, 069582835

 

Articol adaugat de: AO Centrul de Consultanță și Școlarizare în Agricultură