Concurs extins pentru selectarea unei companii în vederea achiziției produsului tipografic

AO ,,Asociația Psihologilor Tighina” (APT)

anunţă

CONCURS EXTINS pentru achiziția produsului tipografic

Cadrul general

    AO ”Asociația Psihologilor Tighina” (APT) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel local în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Direcții de activitate: informarea şi acordarea serviciilor de asistenţă psihosocială, în sfera autocunoaşterii, explorării personalităţii, educaţia socială şi personală a tinerilor; prestarea unor servicii sociale pentru tinerii orfani, lipsiţi de îngrijirea părinţilor, din familii defavorizate, asistenţă şi consiliere juridică, reintegrare socio-profesională; dezvoltarea şi consolidarea capacităţii autorităţilor locale, a organizaţiilor neguvernamentale, precum şi a comunităţilor locale de mobilizare pentru dezvoltare comunitară; cooperarea cu organisme naţionale şi internaţionale care desfăşoară servicii sociale pentru copii şi familie şi dezvoltarea de parteneriate eficiente.

În cadrul programului ”Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale” APT implementează proiectul Consiliul Raional pentru Participare Căușeni – partener strategic în consolidarea bunei guvernări la nivel localrealizat cu suportul Fundației Est - Europene în parteneriat cu Centrul “Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

APT anunţă concurs extins de oferte în cadrul proiectului menționat privind achiziția de servicii tipografice pentru produsul realizat de către APT. Pentru selectarea și completarea listei prestatorilor de servicii tipografice: redactare, machetare și tiparire broșură tipografiile/companiile aplicante sunt rugate să elaboreze o ofertă de preț pentru următoarele servicii:

 • Servicii de redactare - 50 pagini;
 • Servicii de machetare, format broșură B5 (165*240 мм) - vertical; capsare,
 • Servicii tipărire - cotor tipărit 11 mm, copertă 4 pagini 250g 4+0 color laminată mată 1+0; interior 50 pagini, offset 44 alb-negru +6, tiraj – 2000 exemplare.

Cerinţe de aplicare:       

 • Experiență în domeniu de minimum 2 ani;
 • Calitate în muncă, creativitate și flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor APT;
 • Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilului.

Structura ofertei:

 • Descrierea companiei, adresa, persoană de contact, copia certificatului de înregistrare, portofoliul de activitate;
 • Oferta financiară în MDL, pentru achizițiile scutite de TVA cu drept de deducere.

Criteriile de selecție:

 • Prezentarea setului complet indicat în structura ofertei;
 • Experienţa relevantă în domeniul prestării serviciilor tipografice;
 • Oferta de preț cea mai avantajoasă respectând indicatorul calitate/preț;
 • Termene și condiții optime de realizare / livrare.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită extins de prezentare a dosarului de aplicare este 15 noiembrie 2021, ora 17.00.

Oferta  trebuie să fie datată și semnată de către compania ofertantă și prezentată în format electronic la adresa ludmila.afteni@gmail.com cu mențiunea „Concurs selectare prestator de servicii tipografice”. Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 0243 2 16 80, 079436300 sau email: ludmila.afteni@gmail.com. 

Toate companiile ofertante, care vor depune ofertele în cadrul prezentului concurs, vor fi anunțate despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 243 2 16 80, 079436300 sau la adresa de e-mail:  ludmila.afteni@gmail.com

Notă: APT își rezervă dreptul să nu aleagă nicio companie în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.