Termen extins: Cerere de oferte de prețuri pentru producția a 3 spoturi video

COP 13 din 01.04.2021

Context
Asociația Promo-LEX planifică implementarea unei campanii publice de sensibilizare cu privire la problema dependenței de droguri și discriminării consumatorilor de droguri în aplicarea legii.

Scopul Campaniei este de a spori gradul de conștientizare și sensibilizare cu privire la problema dependenței de droguri și discriminării consumatorilor de droguri în aplicarea legii în Republica Moldova.

Obiectivele Campaniei:

 • De a contribui la sporirea gradului de conștientizare și sensibilizare a grupului țintă cu privire la problema dependenței de droguri, stigmatizarea consumatorilor de droguri și discriminarea acestora în aplicarea legii;
 • De a contribui la sporirea gradului de conștientizare și sensibilizare a grupului țintă cu privire la problemele legate de aplicarea pedepselor și executarea de pedepse pentru consumul de droguri;
 • De a promova alternative pedepselor pentru consumul de droguri în Republica Moldova.

Grupul țintă al campaniei: ofițeri de urmărire penală, carabinieriofițeri de investigație, procurori, avocați, judecători și populația per general.

Spoturile video vor aborda următoarele subiecte: probleme cu care se confruntă persoanele dependente de droguri și stigmatizarea acestora; probleme legate de documentarea cauzelor consumului de droguri; probleme legate de aplicarea pedepselor și executarea de pedepse pentru consumul de droguri.

Campania va fi realizată în cadrul Proiectului „Promovarea politicilor publice echitabile în raport cu problemele persoanelor dependente de droguri în Republica Moldova”, implementat cu suportul financiar al Departamentului Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova.

Scopul Concursului: Selectarea unui prestator care va produce o serie de 3 spoturi video tematice.

Ofertanți eligibili: în cadrul concursului pot să participe organizații și companii/ateliere de media, inclusiv persoane fizice (reporteri, jurnaliști care posedă echipament profesionist necesar pentru realizarea spoturilor).

Perioada de executare a contractului:
Contractul va fi executat în perioada  aprilie-iulie 2021 (3,5 luni).

Caiet de sarcini:

 • Tipul spoturilor: video, filmate în stil reportaj/interviu;
 • Elaborarea conceptului general al spoturilor, în colaborare cu Promo-LEX;
 • Elaborarea scenariilor detaliate ale spoturilor, în colaborare cu Promo-LEX. Promo-LEX va oferi informații și date relevante pentru scenariile spoturilor. Spoturile vor fi executate în același stil/format, ca să fie recunoscute ca parte dintr-o Campanie.

Structura unui spot poate include: prezentarea/definirea generală a problemei; opinii (VOX) cu privire la subiect; intervenții de tip interviu din partea consumatorilor de droguri care vor relata problemele cu care se confruntă (istorii umane), intervenții ale experților în domeniu, statistici etc., packshot.

 • Coordonarea și aprobarea scenariilor finale ale spoturilor cu Asociația Promo-LEX;
 • Producția a 3 spoturi (în limba română + subtitrare în limba rusă);
 • Durata unui spot video: 7-10 minute.;
 • Post-producție (montaj, sonorizare, procesare etc.);
 • Predarea spoturilor video finale în format pentru online;
 • Spoturile vor fi livrate treptat, pe parcursul perioadei de executare a contractului, conform graficului agreat cu Promo-LEX.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență de realizare a spoturilor/interviurilor/reportajelor video filmate;
 • Experiență în realizarea spoturilor sociale va constitui un avantaj;
 • Să dispună de echipament și infrastructură necesară pentru producerea spoturilor;
 • Disponibilitatea de a realiza și livra spoturile în termenii solicitați (aprilie-iulie).

Procedura de aplicare
Dosarul de aplicare trebuie să includă:

 • Profilul companiei sau CV-urile persoanelor cheie care vor fi implicate în realizarea spoturilor, cu indicarea experienței relevante în domeniu;
 • Pentru persoane juridice: Licența de activitate (copia licenței sau certificatul de înregistrare);
 • Portofoliul ofertantului, cu indicarea produselor anterioare relevante (link-uri la produse media similare realizate în ultimii 2-3 ani);
 • Confirmarea disponibilității de a realiza și livra spoturile în termenii solicitați (aprilie-iulie). Ofertanții pot indica un grafic estimativ în acest sens;
 • Oferta financiară în USD. Oferta va include costul total și per spot. Oferta financiară va include toate costurile aferente producției spoturilor; Asociația Promo-LEX nu va acoperi niciun fel de costuri suplimentare. Persoanele juridice vor indica prețul cu taxa TVA inclusă. Persoanele fizice vor indica prețul brut, care va include toate impozitele și taxele aferente (angajat și angajator), conform legislației naționale în vigoare.

Evaluarea dosarelor
În baza dosarelor recepționate, Asociația Promo-LEX va selecta o companie/prestator pentru producția spoturilor.
Evaluarea se va efectua în baza următoarelor criterii:

 • Experiența și expertiza relevantă a ofertanților;
 • Calitatea produselor anterioare;
 • Baza tehnico-materială disponibilă pentru producția spoturilor video;
 • Oferta financiară.

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare

Termenul limită de prezentare a dosarelor de aplicare pentru prima etapă este 16 aprilie 2021, ora 17.00 (ora locală).
Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate doar în format electronic și expediate prin e-mail la adresa tender@promolex.md  cu mențiunea „Concurs producție spoturi video”. Promo-LEX va confirma recepționarea dosarelor prin e-mail. Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Pentru informații suplimentare: 
Olga Manole
Coordonatoare de Program
Asociația Promo-LEX
Tel: 069177101
E-mail: olga_manole@promolex.md


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.