Tender nr. 91150075 pentru achiziționarea echipamentului de protecție pentru operatorii din sectorul Apă și canalizare

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) anunță tender pentru achiziționarea echipamentului de protecție  inclusiv a brandingului acestuia, în cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale” Lista de echipament include haine și încălțăminte de lucru, după cum urmează: 

Articolul 

Cantitate totală pentru toate localitățile, buc. 

Scurtă caldă de lucru  

377 

Costum de lucru 

377 

Încălțăminte de protecție  

377 

Furnizorul va asigura transportarea bunurilor la adresa beneficiarului în: Edineț, Drochia, Fălești, Ungheni, Călărași și Leova. 

Proiectul va oferi prestatorului informația detaliată cu privire la logul(rile) ce se vor aplica pe scurte și costume. Prestatorul va identifica soluția tehnică cea mai potrivită pentru branding. 

GIZ ar putea solicita companiei selectate în rezultatul tenderului să prezinte mostre de echipament de protecție anterior semnării contractului. 

Pentru a solicita specificațiile tehnice, lista de distribuție și eventualele clarificări, vă rugăm să ne contactați adresa de e-mail tenders-giz-moldova@giz.de., până la data de 20.04.2021. 

Ofertanții vor prezenta următorul set de documente: 

 • Oferta în original (cu semnătură și ștampilă), calculată în MDL la cota 0% TVA, cu indicarea perioadei de livrare a bunurilor; 
 • Certificatele de origine a bunurilor oferite; 
 • Profilul companiei, cu descrierea experienței și calificărilor în domeniu; 
 • Datele de contact ale ofertantului și ale persoanei responsabile de ofertă; 
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii și IBAN MDL; 
 • Copia certificatului de înregistrare (pe teritoriul RM), a licențelor și permiselor aferente activităților; 
 • Certificatul care demonstrează lipsa datoriilor la bugetul de stat, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, sau copia ultimului raport financiar. 

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, cu indicarea denumirii și numărului de tender (91150075) pe plic. 

Ofertele se vor livra la adresa Oficiului GIZ Chisinau (MD-2001 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, NBC - National Business Center, et.9) până la data de 23.04.2021, orele 17:00. 

 ____________________________________________________________________________________

Tender no. 91150075  

for the procurement of site protective equipment  

for Water Supply and Sanitation operators 

The German Development Cooperation through GIZ is announcing a tender for the procurement of site protective equipment, including its branding within the project “Modernisation of Local Public Services”. The equipment consists of workwear and footwear for Water Supply and Sanitation operators and shall include: 

Article 

Total qty for all locations, pcs 

Winter work (protective) jacket  

377 

Work (protective) suit 

377 

Protective footwear  

377 

The provider shall ensure goods transportation to the final beneficiary located in: Edinet, Drochia, Falesti, Ungheni, Calarasi and Leova. 

For the branding of jackets and suits, the provider will receive detailed information and files for the logo(s) to apply. The most suitable technical solution for the application of logo(s) is to be identified by the provider.  

The company selected as a result of the tender might be requested for samples of protective equipment prior to the contract award. 

To request technical specifications, distribution list and clarifications regarding the tender, contact the e-mail address tenders-giz-moldova@giz.de, not later than 20.04.2021. 

Interested bidders are required to submit the following set of documents: 

 • Offer (duly signed and stamped), calculated in MDL at 0% VAT and goods delivery time; 
 • Certificates of origin for the goods offered; 
 • Short description/overview of the company experience and qualification; 
 • Contact information for the bidder and responsible person; 
 • Bank data including bank name, bank code and IBAN MDL; 
 • Copy of company registration certificate (registration in the Republic of Moldova), as well as other related licenses and permissions; 
 • No-debt certificate from the Moldovan State Inspection or copy of the latest financial report. 

All documents shall be submitted in a sealed envelope, showing the tender name and number (91150075) on it. 

The applications shall be delivered to the address of GIZ Office Chisinau. (MD-2001 Chisinau 

73/1 Stefan cel Mare si Sfant Bvd., NBC - National Business Center, 9th floor) not later 23.04.2021, time 17:00. 


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet