Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea a două batoze de laborator pentru culturile de сâmp, în special leguminoaseDonau Soja Moldova solicită  Oferte de Prețuri pentru achiziționarea a două batoze  pentru curățatul  culturilor leguminoase în snopi și/sau plante individuale pentru dotarea Institutului de Cercetări pentru Culturi de Cîmp ”Selecția” și Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor.

Batozele vor fi achiziționate în cadrul proiectului “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” (Partea I a Programului UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM))”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Donau Soja (Austria) și Centrul Educațional Pro Didactica.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte după parametrii preț/calitate pentru achiziționarea echipamentului de laborator.

În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte Oferta de Preț, conform Cerinţelor minime față de parametrii tehnicii la tehnica agricolă (tab. 1 ) în termen de până la data de   04 martie 2021.

Cerinţele minime față de parametrii tehnici a echipamentului de laborator ce urmează a fi procurată de către Donau Soja:

                          Tab.1

Batoza de laborator pentru curățarea culturilor în snopi sau plante individuale (soia, mazăre, năut, fasole, altele)

PARAMETRII TEHNICI:

 

Alimentare cu culturi

snopi sau plante individuale

Acumularea semintelor

în recipient (containere)

Reglarea fluxului de aer pentru curatare

automat

Acumularea paielor și plevei

în saci

Tip actionare:

motor electric 3 faze

Putere motor,             кWт

euro standard

Tambur de treierare (batoza), rotatii/min

min 300 – max 1400   

Modul de reglare a turariilor batozei

automat

Dimensiuni ale sitelor de schimb (decă), mm

 10*10; 12*12

 Dimensiuni: mm

lungime:    1500 - 1900

lățime:        500 – 1000

înălțime:    1500 - 1800

 Greutate, kg

până la 300  

 Deplasarea batozei

pe 4 roți ( Ø  până la 260 мм)

Set de piese de schimb pentru deservire

obligatoriu

Garanție, luni

nu mai puțin de 24 luni.

Pentru a se califica pentru primirea Contractului, ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Deține calitatea de reprezentant certificat (dealer şi/sau distribuitor oficial pentru Republica Moldova) si/sau e companie producătoare de tehnică şi utilaj agricol;
 • Asigură serviciul de garanţie a tehnicii propuse;
 • Oferă servicii de deservire și reparație în perioda post garanţie pentru tehnica livrată;
 • Oferă servicii de asistenţă tehnică, consultație și instruire a personalului beneficiarului pentru punerea în aplicație a tehnicii procurate și mentenanță;
 • Parametrii tehnici ai echipamentului agricol propuse vor fi în concordanţă deplină cu Condiţiile minime solicitate în prezentul Termen de referință;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate.
 • Termenii optimi de realizare a tehnicii.

Ofertanții vor prezenta în cadrul concursului următoarele documente:

 • Formularul Specificațiilor tehnice a utilajului;
 • Oferta de preț;
 • Declarația privind veridicitatea datelor prezentate;
 • Certificatul/decizia de înregistrare a întreprinderii;
 • Copia de pe Extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;
 • Documente confirmative de descriere a parametrilor tehnici de la producător (copia parametrilor tehnici din Manualul de exploatare a tehnicii/echipamentelor agricole oferite);
 • Copia certificatului/lor sau altor documente ce confirmă calitatea de reprezentanţi certificaţi (dealeri şi/sau distribuitori oficiali pentru Republica Moldova) si/sau companie producătoare de tehnică/echipament şi utilaj agricolă ce a fost înaintată la concurs.
 • Descrierea serviciului de asistenţa tehnică şi reparaţie a tehnicii comercializate în cadrul întreprinderii;
 • Copia contractelor cu sub-contractorul pentru prestarea serviciilor de garanție și deservirea tehnicii/echipamentului în perioada post-garanție (în caz dacă nu prestează servicii proprii);
 • Altele (după caz).

Dosarul de aplicare mai trebuie să includă:

 • Datele de contact ale companiei.
 • Persoana de contact.
 • Rechizitele bancare ale companiei.
 • Semnătura persoanei autorizate.
 • Ștampila originală a companiei.

Oferta trebuie completate în limba română şi depuse în format electronic la adresa electronică moldova@donausoja.org  cu mențiunea “Oferta de preț pentru achiziționarea batozelor de laborator pentru culturile  leguminoase.

Data limită de depunere a ofertelor este 04 martie 2021.

Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:

 • Oferta este prezentată după termenul limită de depunere.
 • Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta.
 • Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare.
 • Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Ela Malai, Coordonator de Proiect Agri, Inovare și Cercetare Donau Soja, tel. +373 79536418, malai@donausoja.org.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet