Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de transmisiune live a evenimentelor

Nr. Ref. 1 din 26.01.2020

Asociația Promo-LEX solicită oferte de prețuri pentru servicii de transmisiune live a evenimentelor care vor fi desfășurate pe parcursul anului 2021.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de transmitere live a evenimentelor care vor fi desfășurate de Asociație pe parcursul anului 2021. În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte oferte de preț, care vor conține următoarele informații:

Denumirea serviciului Preț, MDL, TVA 20% Preț, MDL, TVA cu drept de deducere
Servicii de transmisiune live a evenimentelor în raza municipiului Chișinău, (indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz)    
Servicii de transmisiune live a evenimentelor în țară (în afara mun. Chișinău), (indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz) Cu transport propriu    
Cu transport Promo-LEX    
Servicii de re-transmisiune live a evenimentelor din alte surse, (indicați prețul per 1 oră sau per eveniment, după caz)    
Disponibilitate de prestare a serviciilor în termeni restrânși de timp (cu un preaviz de 24 ore înainte de eveniment) Da / Nu
Posibilitatea de a accesa/vizualiza (preferabil gratuit) nelimitat evenimentele proprii Da / Nu
Disponibilitatea de a oferi reduceri în funcție de durata evenimentului (indicați în %) până la 1 oră    
1 – 4 ore    
4 – 6 ore    


Oferta trebuie să includă prețul cu TVA, precum şi prețul la cota TVA cu drept de deducere (condiție obligatorie).
 Asociația Promo-LEX va oferi documentele confirmative pentru plata la cota TVA cu drept de deducere. Companiile care nu sunt plătitoare de TVA vor menționa acest fapt în ofertă.

Oferta trebui să mai conțină și informații despre următoarele cerințe tehnice:

 • de echipe/camere de filmat disponibile;
 • de accesări pentru ultimele 10 evenimente transmise live (în ordine cronologică inversă din momentul aplicării);
 • Alte detalii despre echipamentele utilizate și/sau avantajele tehnice de care dispune compania.

Oferta va mai include:

 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate;
 • Ștampila companiei.

Notă! În cazul în care  produsele/serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.


Data limită de depunere a ofertelor este 2 februarie 2021, ora locală 18.00. 
Oferta trebuie completată în limba română şi expediată prin e-mail la adresa tender@promolex.md cu mențiunea “Ofertă de prețuri pentru servicii de transmisiune live”.

Criterii de selecție a ofertantului:

 • Experiența ofertantului (companiei candidate): prezența pe piață, clienți fideli/referințe;
 • Preț competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
 • Avantajele tehnice ale companiei.

În rezultatul evaluării ofertelor, Asociația Promo-LEX își rezervă dreptul de a selecta una sau mai multe companii care vor presta pe parcursul anului 2021 servicii de transmisiune live a evenimentelor, în baza unui contract cu o durată de 1 an.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Mariana Novac, Asistent de Program, tel. +373 69339700, mariana.novac@promolex.md.

Misiunea Asociației Promo-LEX este de a contribui la dezvoltarea democrației în Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistreană, prin promovarea şi apărarea drepturilor omului, monitorizarea proceselor democratice și consolidarea Societății Civile. Asociația Promo-LEX este o organizație non-guvernamentală, apolitică și nonprofit. Asociația Promo-LEX își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova și a fost înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova la 19 iulie 2002.


Distribuie prietenilor:Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.