Asociația Obștească “Rădăcini Solidare” solicită oferte comerciale pentru achiziționarea: Termoizolarea exterioară a Căminului Cultural „Mihai Batir” din s. Cociulia, raionul CantemirAsociația Obștească de dezvoltare durabilă în mediul rural “Rădăcini Solidare” solicită oferte comerciale pentru achiziționarea: Termoizolarea exterioară a Căminului Cultural „Mihai Batir” din s. Cociulia, raionul Cantemir

Caiet de sarcini pentru cererea ofertelor de preț: https://drive.google.com/file/d/1PrmECX7yJ38Bep7njjIekm4ai21F68s-/view?usp=sharing

                    Date generale:

Asociația Obștească de dezvoltare durabilă în mediul rural “Rădăcini Solidare”  a fost fondată în 2018 și are ca scop asigurarea dezvoltării durabile a satelor Cociulia, Capaclia și Vișiniovca în vederea diminuării imigrației masive și implicarea în îmbogățirea calității de viață materială și imaterială a tuturor locuitorilor

Asociația Obștească “Rădăcini Solidare” este beneficiara Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul „În Cociulia - Mergem pe undă verde!” în s. Cociulia, r-nul. Cantemir. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale „CONTACT-Cahul„.

Scopul proiectului: Consolidarea eforturilor dintre băștinași și APL Cociulia în procesele decizionale locale prin monitorizarea participativă a lucrărilor de renovare pentru creșterea performanței energetice a Căminului Cultural „Mihai Batîr” din s. Cociulia.

Caietul de sarcini îl găsiți aici:

 1. Criterii de selectare:
 • Persoană juridică, înregistrată pe teritoriul R. Moldova.
 • Corespunderea ofertei conform caietului de sarcini.
 • Condițiile și termenii de garanție.
 • Preț competitiv.
 • Termenul de executare.
 1. Dosarul de aplicare va conține:
 • Oferta comercială, care va include prețul în MDL, cu cota 0 TVA conform caietului de sarcini, termenul de executare, termenul de garanție.
 • Datele bancare, care să includă denumirea băncii, codul băncii şi numărul contului în MDL;
 • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / extras din registrul de stat al persoanelor juridice.
 • Condițiile și termenii de garanție
 1. Aplicarea dosarelor:

Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mail: radacini.solidare@gmail.com cu mențiunea “Ofertă de preț pentru achiziționare -   Termoizolarea exterioară a Căminului Cultural „Mihai Batir” din s. Cociulia, raionul Cantemir”.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 02.02.2021 ora 17.00.

Telefon de contact : 060 587 722 Perju Alina.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet