AO CIDP ANIMA// Campanie de advocacy în dezvoltarea serviciilor NEET în Bălți 

civic.comunicat final

 

Europa a declarat anul 2022 - anul European al Tinerilor. Serviciile de tineret și programele acestora au prins o nuanță mai conturată și sunt activ monitorizate și dezvoltate de actorii din domeniu în toate țările, inclusiv în Republica Moldova. În acest context, și conform obiectivelor statutare echipa CIDP Anima în iarna 2022 a desfășurat Campania de advocacy în crearea și dezvoltarea serviciilor dedicate tinerilor NEET în municipiul Bălți în cadrul proiectului ”No-Te despre tinerii NEET”.

 Inițiativa a desfășurat o campanie media de advocacy prin dezvoltarea a 3 emisiuni la tv-ul local. Emisiunile au adus în studiou actori comunitari din sector care au prezentat aspectul actual al serviciilor destinate NEET dar și potențialul lor de a fi dezvoltate. Interviurile și focus grupurile cu tinerii NEET și specialiștii din domeniu, au prezentat 2 metode practice din metodologia de cercetare și elaborare a Studiului ”Cartografierea serviciilor NEET din Bălți”.

Campania advocacy s-a focusat în mediatizarea întrebării și aducerea acesteia pe agenda actorilor de decizie Bălți. Astfel s-a accentuat necesitatea de a interveni pe acțiuni de dezvoltare și creare a unor servicii NEET la nivel municipal, prin implicarea directă a instituțiilor vizate în domeniul tineret. 

La data de 28 februarie, a avut loc activitatea ”Masă rotundă cu reprezentanții sectorului tineret” în vederea prezentării Studiului ”Cartografierea serviciilor NEET în Bălți”. Evenimentul a avut loc în format mixt: online și offline. Participanții reprezentanții sectorului de tineret Bălți, lucrătorii de tineret, lectori ai USARB, specialistul principal tineret din cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport Bălți, reprezentanți ONG au fost familiarizați cu recomandările studiului și concluziile finale.

În timpul evenimentului s-a discutat posibilitatea ulterioară de a include în Strategia 2023 -2027 a domeniului de tineret Bălți a obiectivelor legate de dezvoltarea serviciilor NEET în municipiu și abilitarea lucrătorilor de tineret.

Cităm câteva propuneri, conturate de expertă în urma analizei rezultatelor celor 3 focus grupe tematice care se regăsesc în Studiul ”Cartografierea serviciilor NEET în Bălți” și care au fost analizate la eveniment:

  • Dezvoltarea unui mecanism de identificare/ informare/ motivare /implicare a tinerilor NEET ar duce la claritate și înțelegere a modului de lucru cu categoria vizată de tineri și la micșorarea ratei fenomenului cercetat;
  • Crearea și dezvoltarea programelor specifice pentru grupul NEET ar contribui la o mai bună reintegrare a acestora în viața comunității;
  • Mărirea numărului de state în instituțiile care lucrează inclusiv cu tinerii NEET, pentru a oferi servicii complexe și calitative;
  • Dezvoltarea programelor de abilitare profesională a lucrătorilor de tineret în vederea prestării serviciilor NEET;
  • Dezvoltarea parteneriatelor între instituțiile care lucrează cu grupul cercetat în vederea unei bune integrări a beneficiarului în comunitate și dezvoltarea Planurilor comune de acțiuni/ de completare reciprocă a intervențiilor;

Rezultatele proiectului pot fi analizate la adresa http://anima.md/

_________________

Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ”ANIMA” implementează inițiativa  ”No-Te despre tinerii NEET”, în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi durabilă în Republica Moldova”. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este  implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria.