MOLDOVA ICT SUMMIT 2021: THE FUTURE OF DIGITALMoldova ICT Summit 2021: The Future of Digital”. Cea de-a zecea ediție a forumului a accentuat noile direcții de dezvoltare a sectorului IT.

Domeniul TIC rămâne a fi unul prioritar pentru sectorul guvernamental. Iar adoptarea continuă a inovației tehnologice și a instrumentelor TIC, dar și integrarea acestora în domeniile strategice rămân a fi unele dintre principalele soluții pentru dezvoltarea țării.

„Moldova ICT Summit 2021:The Future of Digital”a accentuat noile direcții și strategii pentru transformarea digitală a mai multor domenii critice pentru Republica Moldova, prin aplicarea tendințelor globale, stimularea inovației digitale și atragere investițiilor.

Evenimentul a punctat modul în care Guvernul și sectorul privat pot să își unească forțele pentru ca transformarea digitală să exercite un rol esențial în restabilirea economiei, dezvoltarea culturii digitale și stimularea schimbărilor pozitive. În deschiderea evenimentului au participat liderii industriei TIC, reprezentanți ai guvernului, membri ai mediului academic, partenerii de dezvoltare, investitori, experți din țară și de peste hotare. 

Iurie Țurcanu, viceprim-ministru pentru digitalizare al Republicii Moldovei: „Domeniul TIC este unul prioritar pentru sectorul guvernamental și i se va acordao atenție sporită în următorii ani. Agenda digitală națională conține acțiuni importante de transformare digitală a sectoarelor strategiceale economiei naționale, dar și a societății. Vom îmbunătăți interacțiuneastatului cu cetățenii prin servicii publice modernizate și prin proceseadministrative simplificate. Vrem servicii publice mai prietenoase,disponibile atât cetățenilor din țară, cât și moldovenilor din diasporă.Pentru sporirea accesibilității serviciilor electronice vom introduce noiinstrumente de identitate electronică, care vor putea fi obținute de ladistanță și vom lucra la recunoașterea reciprocă a certificatelordigitale. Vom susține mediul de afaceri prin implementarea de soluțiidigitale pentru business și prin instituirea unui cadru favorabilpentru antreprenori, adaptat la progresul tehnologic.”
JĀNIS MAŽEIKS, ȘEFUL DELEGAȚIEI UNIUNII EUROPENE (UE) ÎN REPUBLICA MOLDOVA: Este extrem de încurajator să vedem un grup atât de vibrant, activ și companii din țară care contribuie la acest viitor prin angajarea tinerilor, asigurarea locurilor de muncă bine plătite, dezvoltarea produselor și serviciilor, care reprezintă exemple foarte pozitive pe arena internațională și care contribuie la consolidarea economiei RM. Credem că cooperarea dintre guvern și sectorul privat este cheia pentru consolidarea unor societăți inclusive și transparente. De asemenea, considerăm că într-o economie bazată pe cunoștințe, tehnologiile informaționale joacă un rol-cheie în determinarea viitorului oricărei națiuni. Prin intermediul intervențiilor Uniunii Europene, cum ar fi „EU4Business Moldova”, „EU4Moldova: Startup City Cahul” și „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, tindem să consolidăm potențialul digital și regional al RM, ajutăm autoritățile locale să ofere servicii publice online, susținem IMM-urile să devină digitale, susținem școlile să îmbrățișeze tehnologiile prin intermediul programelor de educație digitală, susținem inovațiile prin dezvoltarea proiectelor pentru startup-uri și antreprenori.”
Katarina Fried, ambasadoarea Suediei în Moldova: „În ultimele două decenii Suedia a fost un partener de încredere al Moldovei și al agendei de dezvoltare și de reformare. Am pus accentul pe inovație, digitalizare și TIC și continuăm să ne onorăm acest angajament și să susținem Moldova pe calea sa către transformarea digitală. Sectorul IT este o forță motrice pentru Moldova și sunt bucuroasă că Suedia susține mai multe proiecte, care deja au un mare impact, iar pe măsura extinderii, ajung la tot mai multe persoane, din toate orașele țării. Iar pe această cale, salut prioritățile stabilite de Guvernul Moldovei, în special cele legate de digitalizare. Suedia a dezvoltat o strategie digitală ca parte a priorităților naționale, care încurajează incluziunea, promovând abilitățile digitale și sporind inovația. Sperăm că împărtășirea experienței noastre ne poate consolida și mai mult parteneriatul.”
Scott Hocklander,șeful Misiunii USAID în Moldova: „Sectorul TIC este unul dintre sectoarele strategice pentru asistența oferită de USAID, care are un potențial enorm de dezvoltare. Doar în ultimii 6 ani, domeniul IT a cunoscut o creștere considerabilă, iar exporturile au ajuns la 258 milioane dolari în 2020, de aproape patru ori mai mult decât în 2015. În mod similar, și numărul angajaților din domeniu aproape s-a dublat, de la peste 9.000 în 2015, la peste 17.700, cât a fost înregistrat anul trecut. USAID Moldova consideră că transformarea digitală nu este doar un efort tehnic, dar, în mod crucial, este vorba și de schimbarea mentalităților. Trebuie să recunoaștem că transformarea digitală este un proces continuu al unei societăți aflate în schimbare, un proces de adaptare la noile realități. Este un proces care, pe termen lung, va păstra cele mai bune și mai strălucite minți din țară, va crește salariul mediu, va stimula economia țării și va interconecta toate sectoarele economiei, în beneficiul oamenilor.”
Thomas Foerchmanager de proiect, GIZ Moldova: „Urmărind agenda programului Guvernului Republicii Moldova, mă bucur să văd că digitalizarea și dezvoltarea domeniului TIC sunt priorități pentru autoritățile locale. Statisticile și rezultatele înregistrate de creșterea sectorului TIC din Moldova sunt într-adevăr impresionante și, cu această ocazie, felicit Guvernul RM și fiecare partener implicat pentru acest succes incredibil. Numărul companiilor internaționale care aleg Moldova pentru a-și extinde activitatea este în continuă creștere, în ciuda situației pandemice. Așadar, inspirându-ne din rezultatele excelente de până acum, să continuăm să susținem și să ne implicăm deplin în parteneriate și inițiative oportune pentru Moldova, ca să putem ține pasul cu schimbările rapide în domeniul TIC la nivel global.”

În 2020, sectorul TIC și-a reconfirmat reziliența și importanța strategică, înregistrând o creștere posibilă datorită celor aproximativ 30.000 de angajați în 2397 de companii, care au generat servicii și produse cu o valoare de export de 304 milioane $.

VEACESLAV CUNEV, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A COMPANIILOR DIN DOMENIUL TIC: „În Asociația Națională a Companiilordin domeniul TIC avem 82 de companii care, în mod voluntar, constant,investesc resursele lor de timp și intelectuale în dezvoltarea sectorului, din care fac parte peste 800 de companii. Pe parcursul anilor, am avut multe provocări, dar împreună cu partenerii dedezvoltare și guvernul am reușit să creăm cel mai atractiv regim fiscaldin regiune. Nu ne limităm doar la Republica Moldova, ne-am propus săfim cei mai buni și în lume. Totuși, suntem conștienți de faptul că anume capitalul uman rămâne baza pentru ane putea dezvolta. Din acest motiv, pe parcursul anilor, am promovat și vom continua să promovăm inițiative legate de educație în instituțiilede învățământ, ATIC fiind un susținător al inițiativelor din sector.”
ION IORDACHI, DIRECTOR GENERAL INTERIMAR, AGENȚIA DE INVESTIȚII DIN MOLDOVA: „În domeniul ICT țara noastră a făcut progrese considerabile în ultimii ani. Pe lângă faptul că a devenit cunoscută ca țara cu una dintre cele mai mari viteze la internet, sectorul ICT a înregistrat o creștere a veniturilor din vânzări, iar referitor la exporturi, a depășit chiar și exportul de vinuri. Agenția de Investiții prin mandatul său de atragere a investițiilor și promovarea exporturilor a susținut în ultimii 3 ani sectorul în diferite domenii de promovare, atât pe plan intern, cât și extern. Credem că Moldova poate să devină un hub regional prin atragerea fondurilor și a specialiștilor din țări precum cele din CSI sau Orientul Mijlociu, dar și comunitatea internațională de nomazi digitali.”

„Moldova ICT Summit 2021:The Future of Digital” continuă cu mai multe sesiuni tematice dedicate viitorului digital global, inclusiv al țării noastre,dar și despre dezvoltarea sectorului TIC și va oferi o platformă de dialog eficientă pentru actorii implicați în procesul de transformare digitală, va prezenta parteneriatele existente și le va încuraja pe cele noi, astfel încât tehnologia să furnizeze soluții pentru cele mai complexe probleme naționale.

Organizatori: Asociația Națională  a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC), Tekwill, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)