Abilitarea reprezentanților administrației publice locale în elaborarea și monitorizarea politicilor publice incluzive la nivel local – o instruire a Asociației „Institutum Virtutes Civilis” și a partenerilor săiLa 22 decembrie 2020, în cadrul proiectului „Organizațiile Societății Civile și Administrațiile Publice Locale – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, a avut loc cea de a doua instruire on-line, axată pe abilitarea reprezentanților APL în elaborarea și monitorizarea politicilor publice incluzive la nivel local, cu participarea reprezentanților APL de nivelul unu și doi din raionul Ialoveni.

Instruirea este parte a proiectului realizat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului de grant „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), și a oferit, prin competențele experților naționali care au moderat discuția, o abordare complexă a subiectului politicilor publice, începând de la noțiuni-cheie și etape de elaborare, până la implicarea cetățenilor și a ONG-urilor în implementarea acestor politici publice locale.

Participantele și participanții la eveniment au fost salutați de către Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici, care a menționat că „dacă instruirea anterioară s-a focusat pe transparența procesului decizional și rolul funcționarilor publici în asigurarea transparenței proceselor decizionale, acest atelier aduce în prim-plan politicile publice locale și, mai ales implicarea cetățenilor și ONG-urilor, precum și consultarea publicului în acest proces”.

Prin prisma unor exemple concrete și a experienței pe care o dețin primarii, viceprimarii, consilierii locali din raionul Ialoveni, participanți la această instruire, au fost discutate teme precum factorii care influențează calitatea politicilor publice locale, lista decidenților la nivel local, rolul cetățenilor în procesul de elaborare, aprobare, implementare, monitorizare și evaluare a politici publice locale și modalitățile prin care administrațiile publice locale pot încuraja și susține această implicare a cetățenilor și comunităților.

Beneficiari ai proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive” sunt organizațiile societății civile, grupurile de inițiativă și reprezentanții administrației publice locale din raionul Ialoveni, în special Consiliul Raional, precum și primari și secretari ai consiliilor locale din raion.

Aceștia au evaluat această instruire ca fiind una extrem de binevenită, întrucât, susține Vicepreședinta raionului Ialoveni, Galina Tonu, „politicile publice au două părți: una văzută, iar alta nevăzută – cea din urmă vizând problemele care există la nivel de localitate. De aceea îndemn atât factorii de decizie, cât și cetățenii să schimbe cu locul aceste două părți, astfel încât problemele existente să fie văzute, discutate, abordate, iar cel mai important – să fie și rezolvate”.

#dezvoltmd #EuropanUnion #CivilSociety

Acest material a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „OSC și APL – parteneri de dialog și acțiune pentru dezvoltarea, implementarea și monitorizarea politicilor publice locale incluzive”, implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis”, și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.