UE-GIZ // Eco-Răzeni se va implica, alături de cetățeni, în guvernanța proiectelor de investiții publiceAsociația obștească “Eco-Răzeni” anunță lansarea implementării proiectului „Cetățean informat – cetățean implicat!”, prin care își propune să ofere celor peste șapte mii locuitori ai comunei Răzeni din raionul Ialoveni, noi competențe și mecanisme de participare activă și constructivă în procesele de luare a deciziilor la nivel local, în special cele care vizează achizițiile, proiectele de investiții, gestionarea infrastructurii și a serviciilor publice locale.

Reeșind din problemele identificate la nivel de comunitate și scopul general al intervenției, echipa de proiect a stabilit următoarele obiective:
Obiectivul 1. Sporirea nivelului de informare privind schimbările climatice și conștientizare privind mecanismul de funcționare a serviciilor publice locale, precum și creșterea încrederii în capacitatea instituțiilor publice de a rezolva problemele sociale și a presta servicii calitative, în rîndul a cel puțin ¼ din populația comunei Răzeni, r. Ialoveni, pînă la sfîrșitul lunii mai 2021.
Obiectivul 2. Elaborarea în mod participativ a noilor documente de politici publice și a mecanismelor eficiente de interacțiune dintre cetățeni și autoritățile publice, în domeniul gestionării serviciilor publice locale din comuna Răzeni, r. Ialoveni, în perioada noiembrie 2020 – iunie 2021.
Obiectivul 3. Fortificarea capacităților cetățenilor și a infrastructurii din comuna Răzeni, r. Ialoveni, pentru crearea unui mediu favorabil de implicare activă și responsabilă a acestora în acțiuni/proiecte de soluționare a problemelor locale și de dezvoltare comunitară durabilă, pînă la sfîrșitul lunii august 2021.

Pentru realizarea obiectivelor proiectului, vor fi desfășurate mai multe activități: campanie de sensibilizare, sesiuni de informare și instruire (online/offline), vizite de studiu, elaborarea în mod participativ a noilor documente de politici publice locale, dezvoltarea unei platforme de comunicare online, acțiuni de monitorizare a proiectelor de investiții, crearea infrastructurii de colectare selectivă a deșeurilor menajere.

Prin toate activitățile preconizate de Asociația obștească “Eco-Răzeni” pentru implementarea cu succes a acestui proiect, se dorește apropierea cetățeanului de spațiul public și dezvoltarea mecanismelor prin care acesta poate influența în practică modul în care se iau deciziile. Astfel, ne propunem să devenim o sursă informațională de încredere atât pentru administrația locală, cât și pentru cetățeni, în vederea creării unei relații de parteneriat solide și de durată, întru beneficiul întregii comunități.

Proiectul „Cetățean informat – cetățean implicat!” va fi implementat în perioada august 2020 – august 2021 și are un buget de 50 000 EUR.

Asociația obștească „Eco-Răzeni” este beneficiara Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene (UE) și implementează proiectul „Cetățean informat – cetățean implicat!” în comuna Răzeni, raionul Ialoveni.

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ Moldova). Partenerul proiectului pentru Regiunea de Dezvoltare Centru este Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în colaborare cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională „Habitat” (AO ADR ”Habitat”).