Conferinţa Stații de așteptare a transportului public – platformă de comercializare, promovare și sanitație!De unde a apărut ideea? Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor este constituit de o echipă de consultanți pentru proiecte de dezvoltare locală și cea regională.  Cunoaștem necesitatea îmbunătățirii infrastructurii din regiuni. Urmează să discutăm diverse scenarii pentru stații de așteptare a transportului ce poate fi platformă de cooperare pentru actorii publici și cei privați.

De ce a apărut ideea? În anumită perioadă de timp și în anumită formă se construiesc stațiile de așteptare a transportului public. Întrebarea? Cum vor fi? Ce ar putea fi înglobat în aceste stații? Ce noi servicii și produse ar oferi? Cum să se asigure durabilitatea acestor stații?

Ce se așteaptă în rezultat? Se vor propune mai multe servicii și produse pentru stații de așteptare a transportului public unde se pot regăsi interesul mai multor părți implicate. Datorită acestui interes orice investor va ști ce stakeholder este interesat și ce perspective de cooperare există pentru crearea unui cluster de cooperare.

De ce IDEP? Nu este de principiu organizatorul, important este implicarea experților privați și publici pe o platformă transparentă unde fiecare poate contribui la consituirea unei voci sonore pe baza principiilor win-win. Este un fapt că provocări sunt prea multe, urmează implicarea mai solidă a operatorilor privați responsabili, dar cum?

Cine va participa? Vor participa autorități publice locale și centrale, reprezentanți din domeniul comerț, securitate, pază, IT, publicitate, sanitație, întreprinderi municipale, potențiali investori și simple persoane fizice interesate de faptul cum un anumit obiectiv al infrastructurii poate deveni platformă de cooperare transparentă între mai mulți stakeholderi (publici și privați).

Ce se așteaptă după conferință?  Înțelegerea faptului că este posibil. Conștientizarea faptului că fiecare poate contribui la infrastructură ce ulterior poate deveni și un domeniu de activitate sustenabil pentru cei implicați pentru binele populației din regiuni, sau chiar la nivel național.

De ce este utilă participarea la conferință? Inițiativele apolitice, cele de jos în sus, unde urmează a fi discutată o provocare, stabilite posibilitățile și probabilitățile creează  premisele apariției unui nou mecanism de dezvoltare. Deci, noi nu mai dorim doar stații de așteptare a transportului public, dorim și putem să le vedem dotate, reparate, întreținute, cu servicii și produse noi, chiar și contra plată.

Care va fi formatul conferinței? Discuție în panel dintre specialiștii invitați ce relatează cu, sau fără prezentare la o anumită temă viziunea sa asupra subiectului propus. Moderatorul va oferi cuvânt paneliștilor, făcând introducere, oferind cuvânt întrebărilor din sală. În panel se va discuta despre apariția potențială a acestor stații (oraș, sat și drum național) cu implicare transparentă a părților implicate.

Impactul conferinței? În rezultatul conferinței se va crea interes, se vor discuta păreri, bunele practici, oferte de la operatori privați din țară și regiune. În rezultat se va constitui o platformă de expertizare a scenariilor de infrastructură modernă, investorii fiind mega interesați de părerea tuturor stakeholder-ilor.

Perspective? Apariția interesului de cooperare dintre autoritățile publice și operatorii privați pentru a coopera transparent cu beneficii clare împreună. Orice investor va ști ce ar fi realizabil, cine s-ar implica, cine ar beneficia și la ce condiții – clar. În rezultat fiecare stakeholder se poate regăsi într-un nou domeniu de activitate penru binele oamenilor.

Cui se adresează? Operatorilor privați interesați de noi domenii de activitate, persoanelor interesate de dezvoltare, funcționarilor publici, activiștilor, reprezentanților diasporei ce ar putea să se implice pentru aceste stații de așteptare a transportului public. Reprezentanți din IT, pază și securitate, comerț, sanitație, comunicare, ș.a.

Locul desfășurării: Chișinău, Business Center FORUM, str. Mitropolitul Varlaam 63/23
Data: 19 noiembrie 2018. 
Limba de comunicare este română.

Detalii eveniment si agenda disponibile aici https://idep.md/new/2018/08/31/statii-de-asteptare-a-transportului-public-platforma-comercializare-promovare-si-sanitatie/

Cu profund respect, IDEP