Apelul societății civile privind asigurarea unui cadru de dezvoltare favorabil pentru tratament calitativ și retragere decentăapelul societății civile privind asigurarea unui cadru de dezvoltare favorabil pentru tratament calitativ și retragere decentă

 

În urma conferinței din 12 noiembrie 2018 organizată de IDEP Moldova ”Tratament calitativ și retragere decentă” persoanele semnatare constată, că procesul de adaptare la schimbările demografice decurge în Republica Moldova prea lent, iar asigurarea unor condiții favorabile pentru tratament calitativ și retragere decentă pentru populație este departe de standardele actuale. Pentru rezolvarea problemelor depistate este necesară dezvoltarea mecanismelor de colaborare dintre mediul public și cel privat, organizarea campaniilor de informare a populației despre soluțiile de asigurare benevolă pentru tratament calitativ și retragere decentă din viața profesională până la ultimele clipe.

Reieșind din cele afirmate, este necesar:

  1. Apariția instrumentelor de cooperare dintre produsele financiare și de asigurare benevolă pentru persoanele ce doresc asigurarea unui tratament calitativ și retragere decentă.
  1. Auditul tuturor spațiilor neutilizate într-un registru deschis, disponibil pentru orice persoană interesată, pentru a putea iniția o afacere în domeniul plasamentului pentru persoanele în etate.
  1. Crearea unei proceduri legale de mix de asigurări public-privat excluzând dublarea taxării pentru beneficiari.
  1. Elaborarea unui ghid practic (inclusiv ghid video pentru orice utilizator) pentru a răspândi practicile occidentale privind asigurarea unui tratament calitativ și retragere decentă.
  1. Instituirea unui grup de lucru dintre mediul public și mediul privat, în speță instituții medicale, companii de asigurare, instituții financiare, ș.a..
  2. Crearea unui grup de lucru compus din reprezentanții sectorului public și cel privat, inclusiv din diaspora, asistați de reprezentanții organizațiilor ce dispun de expertiză, cât și asistență străină pentru preluarea bunelor practici.

În acest sens negocierile să fie transparente, coordonate, consultate și asigurând-se participarea necondiționată a societății civile.

Această Declarație a fost susținută cu semnături, inclusiv, de primari, oameni de știință, agenți economici, organizații de binefacere, mediul academic, reprezentanți ai societății civile și jurnaliști. Apelul rămâne în continuare deschis pentru a fi semnat de susținători.

Semnatari:

Calestru Iurie – AO Institutul de Dezvoltare și Experiză a Proiectelor

Veaceaslav Bistrițchii - S.G. Medical

Ghenadie Curocichin – Asociaţia Medicilor de Familie din RM

Arteni Ion vicedirector medical IMSP SCM nr. 1

Angela Colibaba –șef IMSP CS Mărăndeni,medic de familie,Masrer în managementul Sănătății Publice

Primaria Calfa, primar, Ceaglâc Ludmila

MoldCargo, vicedirector, Dumitru Pânzaru

Svetlana Carapagea, diaspora din Italia

S.G.Medical, Reprezentantul companiei din Israel, Veaceslav Bistrițchii

Documentul disponibil aici