Apelul societății civile în urma conferinței din 19 noiembrie 2018 Stații de Așteptare a transportului public – platformă de comercializare, comunicare și sanitațieAPELUL SOCIETĂȚII CIVILE

 

În urma Conferinței din 19 noiembrie 2018 „Stații de așteptare a transportului public – platformă de comercializare, comunicare și sanitație. Persoanele semnatare constată, că în Republica Moldova stațiile de așteptare a transportului public sunt subdezvoltate și nu dispun de utilități precum sunt în multe țări occidnetale. Totodată, se constată interesul mai multor operatori privați ce ar putea să coopereze în cadrul diverselor servicii prestate contra cost în cadrul acestor stații, astfel în tandem asigurând o infrastructură modernă durabilă.

Reieșind din cele afirmate, este necesar:

  1. Crearea unui grup de lucru compus din operatorii privați și publici, asistați de mediul academic și experții organizațiilor pentru definitivarea anumitor așteptări bazate pe realități privind potențialul de dezvoltare a unor stații așteptare a transportului public moderne pe baza principiului public-privat
  2. Solicitarea asistenței organizațiilor de susținere tehnică pentru a identifica un grup compus din operatorii privați și publici, cât și mediul academic pentru a organiza vizite de studiu în diverse țări unde sunt demarate cu succes stații de așteptare a transportului public în colaborare public-privat pentru a putea identifica potențialul și bunele practici.
  3. Crearea unor platforme online transparente a tuturor stațiilor de așteptare a transportului public în localități și drumuri, pentru a putea vizualiza numărul, poze cu descrierea poziției geografice față de alte locații și utilități, această platformă servind un punct de validare al potențialului nevalorificat.
  4. Consultarea populației din diferite regiuni privind utilitatea asemenea stații de așteptare a transportului public moderne dotate cu un șir de utilități, cât și interesul lor de a susține prin utilizarea serviciilor operatorilor privați din cadrul stațiilor. În acest sens negocierile să fie transparente, coordonate, consultate și asigurând-se participarea necondiționată a societății civile.

Această Declarație a fost susținută cu semnături prin e-mail. Apelul rămâne în continuare deschis pentru a fi semnat de susținători.

Semnatari:

Calestru Iurie – AO Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor

Ciubuc Natlia - AO Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor

Daca doriți să subsemnați transmite-ți mesaj prin e-mail cu tema “Subsemnez apelul societății civile din 19 noiembrie 2018” pe idep.md@gmail.com indicând numele, familia, funcția și organizația.

Documentul disponibil aici