Al 4-lea atelier în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și Locale din Regiunea de Dezvoltare CentruArticol adaugat de: ADR Centru

12Chișinau, 18 noiembrie 2014 -  Membrii Grupului de Lucru sectorial s-au întrunit în cel de-al  4-lea atelier în domeniul infrastructurii Drumurilor Regionale și Locale din Regiunea de Dezvoltare Centru.

La întrunire au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţiei de Dezvoltare Regională Centru, membrii grupului de lucru regional sectorial (Consiliile Raionale, Întreprinderile de întreţinere a drumurilor), MSPL, experți oferiți de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), precum şi alţi participanţi.

Tudor Meșina, directorul ADR Centru a ținut să menționeze importanța implicării membrilor Grupului de lucru regional în elaborea acestui document pentru ca atunci cînd acesta va fi aplicat în practică să fie  unul util și să conțină informații relevante. Atelierul de astăzi este foarte important pentru că în scurt timp urmează demararea procesului de Consultare Publică a Programului Regional Sectorial (PRS) în domeniul Drumurilor Regionale și Locale (DRL) pentru ca acesta să fie ulterior aprobat și să vină în susținerea proiectelor de dezvoltare regională pe acest domeniu, a mai adăugat directorul ADR Centru.

Reprezentantul Ministerului Dezvoltării Reginale și Construcțiilor, Parascovia Petrachi, a menționat că este foarte important să înțelegem că PRS-ul în domeniul DRL asupra căruia se muncește în cadrul grupului de lucru nu este un document care vine să substituie documentele naționale din acest domeniu. Acesta este elaborat în concordanță cu Strategia și planurile naționale în vigoare și va puncta situația concretă din Regiunea Centru în ceea ce privește situația drumurilor regionale și locale.

Programul Regional Sectorial în domeniul Drumurilor Regionale și Locale este unul dintr-un șir de documente asupra cărora s-a lucrat în cadrul grupurilor de lucru sectoriale. Anterior au fost desfășurate ateliere similare pentru domeniile eficiență energetică, apă și canalizare dar și managementul deșeurilor solide pentru care Consiliul Regional de dezvoltare Centru a aprobat Programele Regionale sectoriale pe care le puteți găsi pe pagina electronică a ADR Centru, a menționat Stela Corobceanu, expert GIZ. Anume în cadrul acestor ateliere noi împreună încercăm să stabilim prioritățile și să conlucrăm eficient pentru ca împreună cu experții naționali și internaționali să avem un document calitativ din surse veridice.

În cadrul atelierului de astăzi, Alexandru Avdeev, specialist în cadrul Secției planificare strategică și programare a făcut o trecere în revistă a etapelor anterioare desfășurate în procesul de elaborare a PRS-ului.

Experții GIZ GOPA au făcut prezentarea variantei preliminare a Programului Regional Sectorial (PRS) în domeniul infrastructurii DRL pentru Regiunea de Dezvoltare Centru. De asemenea, membrii grupului de lucru au discutat împreună cu experții oferiți de GIZ procesul de identificare a Conceptelor de Proiecte Posibile(CPP).

Participanților la ședința de lucru le-a fost prezentat un model de formular de aplicare pentru CPP. Reprezentanții din regiune s-au implicat activ în discuții pentru ca spre final acesta să fie agreat. După aprobarea PRS-ului în domeniul DRL acesta va asigura dezvoltarea proiectelor de investiţii pentru Regiunea Centru.

Ca rezultat, a acestor întruniri se urmărește elaborarea Programului Regional Sectorial în domeniul DLR și a unui portofoliu de proiecte investiționale la nivel regional. Procesul de planificare este realizat de către Grupul Tehnic de Lucru constituit din reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, ADR Centru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Consiliilor Raionale, ghidați de experți naționali și internaționali. 

Planificarea şi Programarea Regională Sectorială  în domeniul Drumurilor Regionale și Locale este realizată cu suportul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale", din sursele UE.

telegram