Recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare și regionalizare a sistemelor comunale de canalizare pentru locuitorii din municipiul Hânceștihincesti

Municipiul Hâncești, 24 noiembrie 2023 - ADR Centru a organizat o ședință de recepție a lucrărilor în cadrul proiectului "Sisteme Regionale Apa-Canal- Garanția Sănătății Noastre".

Evenimentul a întrunit reprezentanții tuturor entităților implicate în implementarea proiectului de dezvoltare regională, care asigură hânceștenilor acces îmbunătățit la servicii calitative de utilitate publică.

Executarea lucrărilor recepționate reprezintă construcția a peste 15,42 km de rețele gravitaționale, 2 stații de pompare, 5 mini stații de pompare și 550 fântâni de revizie. Acești indicatori tehnici semnificativi au un impact direct asupra vieții a peste 7000 de locuitori din Hîncești, contribuind la asigurarea unui mediu mai sănătos.

Membrii comisiei de recepție au inspectat produsele proiectului, stipulând în procesul verbal neregulile depistate, iar antreprenorul urmează să înlăture toate neajunsurile, și să informeze cu privire la remedierea acestora.

Lucrările au vizat modernizarea infrastructurii de canalizare, fiind totodată o premisă pentru dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație.

Proiectul demarat în mai 2022, a fost implementat cu succes, și a fost posibil datorită finanțării din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, în colaborare cu autoritățile publice locale. Cu o investiție totală de aproape 18 milioane de lei, acest proiect reprezintă o dovadă a angajamentului comun de susținere a dezvoltării infrastructurii, și îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din Hâncești.

Asigurarea localitaților cu sisteme de canalizare și regionalizarea serviciilor de Apă - Canal este una dintre prioritățile naționale, dar și regionale. Prin implementarea proiectului, s-a reușit impulsionarea dezvoltării socio-economice, crearea unui mediu antreprenorial favorabil în aria proiectului, deschiderea a noi locuri de muncă, precum și sporirea veniturilor la bugetul de stat.