Adoptarea de către guvern a indicatorilor va contribui la consolidarea procesului de monitorizare și raportare a implementării CRPD – opinia experților

Masa rotunda pentru consultarea indicatorilor CRPDPe data de 16 octombrie 2014 Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități (CAJPD) în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) au organizat o masă rotundă pentru consultarea publică a Indicatorilor pentru monitorizarea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CRPD). La eveniment au luat parte dl Vasile Cușca, șeful Direcției politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi al MMPSF, dna Ludmila Ciocan și Vladimir Mariț, experții CAJPD, precum și reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul dizabilități și ai agențiilor de dezvoltare internațională.

Participanții la masa rotundă si-au expus opiniile și au prezentat propunerile lor pentru documentul pus în discuție. Directorul executiv al Asociației pentru Caritate și Asistență Socială ACASĂ, dna Felicia Crețu, a propus ca în indicatori să fie reflectată și viața privată a persoanelor cu dizabilități care, conform opiniei ei, prea puțin este luată în considerație la elaborarea legilor și politicilor sociale ale statului. Dl Ion Cibotărică a recomandat experților, care au elaborat setul de indicatori, să prevadă obligația Biroului Național de Statistică de a colecta anumite date referitoare la persoanele cu necesități speciale, care ar putea fi folosite în procesul de elaborare a politicilor pentru acest grup social.

Experții cred că adoptarea de către guvern a indicatorilor va contribui la consolidarea procesului de monitorizare și raportare privitor la implementarea CRPD, servind, totodată, drept reper pentru elaborarea politicilor în domeniu și pentru evaluarea impactului lor. De asemenea, ei consideră că prin intermediul indicatorilor vor fi identificate și rezolvate barierele cu care se confruntă persoanele cu dizabilități în exercitarea drepturilor lor.

Masa rotundă este o activitate organizată în cadrul proiectului “Creșterea activismului în rândul persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor acestora”, implementat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, cu suportul financiar al SMC/Sida și SOIR Moldova.


Informație de contact
______________________________________________________________________

Ion Bulicanu

Coordonator relații publice
E-mail: ion.bulicanu@advocacy.mdTel/fax: 022 287090