Republica Moldova va avea un instrument de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Conferinta de presa 3 decembrie Chișinău, 3 decembrie 2014 - Pe data de 3 decembrie, în cadrul conferinței de presă tradiționale de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, dna Valentina Buliga, Ministrul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei, a prezentat printre proiectele realizate și Indicatorii de monitorizare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (CDPD). Mai multe detalii despre acest document au fost oferite ulterior de dl Vitalie Meșter, directorul executiv al Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, prezent și el la eveniment.

Indicatorii de monitorizare a implementării Convenției au fost elaborați de către experții Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități(CAJPD), dna Ludmila Ciocan și dl Vladimir Mariț, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familiei (MMPSF). În procesul de cercetare, autorii au consultat metodologia și practicile utilizate de convențiile internaționale în domeniul drepturilor omului. Documentul fost consultat cu organizațiile societății civile din domeniul dizabilități, în cadrul mesei rotunde organizate pe data de 16 octombrie 2014.

Elaborarea indicatorilor de monitorizare a implementării  CDPD are drept scop de a oferi statului, precum și întregii societăți, un instrument de măsurare a procesului și a gradului de implementare a Convenției CDPD. Astfel, datele colectate în urma monitorizării realizării prevederilor acestui act internațional, va ajuta MMPSF, dar și alte instituții ale statului, să elaboreze și să implementeze politici mai eficiente în domeniul dizabilități.

Indicatorii reprezintă un instrument universal, care va putea fi folosit nu doar de MMPSF, ci de toți subiecții care activează în domeniul dizabilități. Astfel, documentul va fi util, atât pentru administrația publică centrală și locală, cât și pentru instituțiile pentru drepturile omului, organizațiile societății civile și chiar pentru persoanele cu nevoi speciale. 

Indicatorii de monitorizare a Convenției vor fi esențiali și în procesul de elaborare a raportului de țară privind implementarea CDPD. Drept rezultat, vor fi identificate și îndepărtate mai eficient barierele cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale în exercitarea drepturilor lor.

Elaborarea indicatorilor de monitorizare a implementării Convenției CDPD este o activitate organizată în cadrul proiectului “Creșterea activismului în rândul persoanelor cu dizabilități și a organizațiilor acestora”, implementat de Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, cu suportul financiar al SMC/Sida și SOIR Moldova.

Informație de contact

_______________________________________________________________________

Ion Bulicanu

Coordonator relații publice

E-mail: ion.bulicanu@advocacy.md

Tel/fax: 022 287090