Raionul Șoldănești are o strategie de asigurare a populației cu un sistem modern de management al deșeurilorIMG 0536

Consiliul raional Șoldănești a aprobat ieri, în ședință, Componenta managementul deşeurilor solide 2014-2019 a Strategiei de Dezvoltare Socio-economică (SDSE) a raionului. Aceasta reprezintă un document de planificare, care a fost elaborată pentru a oferi o îndrumare clară cu privire la dezvoltarea unui sistem corespunzător de management al deşeurilor solide pentru Șoldănești. Perioada de acţiune a documentului este de 5 ani. Acest document strategic are scopul de a asigura accesul populaţiei raionului la un sistem de management al deşeurilor modern, rentabil şi inofensiv pentru mediu.  

Elaborarea acestui document a fost dictată de necesitatea realizării, la nivel de raion, a obiectivelor strategice cu privire la gestionarea deşeurilor solide menţionate de următoarele documente: Programul regional de management al deşeurilor pentru Regiunea de Dezvoltare Centru; Strategia de dezvoltare regională 2010-2016 - Regiunea de Dezvoltare Centru; Strategia de gestionare a deșeurilor în Republic Moldova pentru anii 2013-2027. Conform acestor documente strategice regionale şi naţionale, realizarea ţintelor naţionale şi regionale cu privire la dezvoltarea sistemelor integrate de management al deșeurilor solide, inclusiv colectarea selectivă, reciclarea și depozitarea modernă a deșeurilor nereciclabile, necesită acţiuni concrete la nivel local.

Programul de dezvoltare social-economic al raionului Şoldăneşti an. 2012-2014 (Consiliul Raional Şoldăneşti, 2012) actual nu conţine un capitol specific cu privire la managementul deşeurilor solide. Aspecte legate de deşeuri sunt menţionate în capitolul cu privire la protecţia mediului. În acest capitol, depozitele de deşeuri şi lipsa unui spaţiu potrivit pentru stocarea deşeurilor sunt identificate ca fiind cele mai grave probleme care afectează negativ mediul. Îmbunătăţirea managementului deşeurilor, colectarea sistematică a deşeurilor, închiderea depozitelor de gunoi şi evacuarea deşeurilor în conformitate cu standardele internaţionale, precum şi sporirea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la problema dată sunt măsurile propuse pentru protejarea mediului şi a resurselor naturale.

Administrația raionului Şoldăneşti a considerat necesară elaborarea unui document strategic în vederea îmbunătăţirii situaţiei cu privire la managementul deşeurilor solide, care să reprezinte o componentă a Strategiei de Dezvoltare Socio-economică a r. Şoldăneşti. În acest context, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a acordat sprijin la toate etapele de elaborare a acestui document strategic, în special prin asistenţa tehnică oferită de experţi naţionali şi internaţionali.

Primii paşi ai strategiei de dezvoltare au fost efectuaţi în colaborare cu Universitatea Humboldt din Germania, printr-o abordare de planificare strategică participativă, asigurând implicarea autorităţilor publice de nivelul 1 şi 2 şi a instituţiilor publice responsabile de sectorul managementului deşeurilor solide, precum şi a societăţii civile din raionul Şoldăneşti.

Ulterior, pe parcursul procesului, strategia a fost elaborată în paralel cu studiul de fezabilitate cu privire la planificarea sistemul de management al deşeurilor în r. Şoldăneşti, astfel că strategia împărtășește cu aceasta e o parte importantă de date şi concluzii.

APL de nivel 1 şi 2 din r. Şoldăneşti au participat în mod activ în procesul de elaborare a documentului. Procesul de planificare a fost coordonat de Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, care a asigurat promovarea politicilor regionale din domeniu şi colaborarea cu ministerele de resort şi instituţiile specializate din sectorul dat.