Conacul „Manuc Bei” din orașul Hîncești va fi restauratArticol adaugat de: Alin Iurciuc

3 iulie, a avut loc prezentarea publică a proiectului„Deschiderea traseului turistic (Vama Veche Lăpușna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc Bei" din or. Hîncești, care va fi finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și implementat de Agenția de dezvoltare regională Centru. În deschidere, președintele raionului Hîncești Grigore Cobzac a punctat unele priorități de apropiată perspectivă  referitoare la viitorul traseu turistic, în crearea căruia actualmente sunt antrenați.    

La eveniment au participat: Tudor Meşina, directorul ADR Centru; Serghei Osipean, preşedintele Comunităţii armeneşti în Republica Moldova; Vlad Vornic, director general al Agenţiei Naţionale Arheologice; Sergiu Ciocanu, şeful Direcţiei Patrimoniul Cultural şi Artei Vizuale al Ministerului Culturii și mulți alții oaspeți care au fost invitați să asiste la un astfel de moment de importanță majoră pentru cultura națională.

Proiectul dat are drept obiectiv general: Îmbunătățirea situației economice și sociale prin creșterea contribuției sectorului de turism la economia regional.

Implementarea sa va contribui la procesul de dezvoltare  regională  orientat spre sporirea atractivității turistice a raionului Hîncești, constituirea unor parteneriate regionale funcționale în scopul îmbunătățirii situației economice din regiune, prin dezvoltarea durabilă a potențialului turistic din zona raionului Hîncești și celor adiacente.

Proiectul urmărește nemijlocit reabilitarea Casei contelui Dolgoruchi, includerea Complexului muzeistico-turistic Conacul-Parc „Manuc Bei "din or. Hîncești, Cetății geto-dacice și Casei-muzeu „Antonie Plămădeală" din satul Stolnicesti în circuitul turistic al RM,  intensificarea contactelor între specialiștii în domeniul patrimoniului cultural din  țară, creșterea gradului de promovare și eficientizare a turismului. Constituirea unui traseu turistic intern de o asemenea valoare va servi drept imbold la o mai bună cunoaștere a istoriei și culturii meleagului natal.

Reieșind din obiectivul strategic al Consiliului Raional Hîncești de a constitui un traseu turistic polifuncțional, implementarea proiectului  va conduce la consolidarea capacității partenerilor de a suplementa bugetele locale, la diversificarea ofertelor turistice, va face posibilă creșterea cererii pentru servicii turistice către un număr crescut de turiști, extinderea potențialului pieței turistice a raionului și al zonei de frontieră. Proiectul  creează oportunități de ascensiune economică regională și locală prin valorificarea unor obiective de patrimoniu, generînd cerere pentru o gamă largă de bunuri și servicii cu specific turistic, fapt ce va conduce la deschiderea noilor locuri de muncă, fapt extrem de relevant pentru necesitățile actuale ale raionului.

Participanților le-a fost propus spre vizionare filmul " Manuc Bei" de unde aceștia au putut afla istoria și rădăcinile acestui monument cultural. Lucrările de reconstrucție urmează să înceapă curînd și vor fi finanțate prin intermediul a două proiecte de anvergură.

Conacul lui " Manuc Bei" din Hîncesti reprezintă una dintre perlele arhitecturii moldoveneşti din secolul al XIX-lea, fiind o reşedinţă luxoasă, cu o livadă de iarnă, o piscină cu acoperiş, cu ieşiri subterane, frumoase havuzuri şi un lac mic, galeriile din sticlă legau construcţiile adiacente cu palatul. Multe dintre acestea nu au supravieţuit timpului şi nepăsării oamenilor, dar urmează a fi reparate sau chiar reconstruite.

telegram