Cea de-al doilea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deşeurilor în Regiunea CentruArticol adaugat de: ADR Centru

IMG 9788

Grupul de lucru  pentru sectorul managementului deșeurilor solide s-a întîlnit astăzi la cel de-al doilea atelier de lucru în domeniul planificării regionale în sectorul managementului deşeurilor în Regiunea Centru (MDS). În cadrul atelierului s-a propus de a confirma datele privind situația actuală în domeniul managementului deșeurilor solide (MDS) și de a elabora, în mod participativ, viziunea privind nivelul serviciilor de gestionare a deșeurilor la nivel regional către anul 2018.

Valentina Țapeș, viceministrul mediului: „Este binevenită această idee de conlucrare în comun, de promovare a politicii la nivel de regionalizare. Sperăm la o conlucrare activă pentru a avea rezultate  mai bune și durabile".

„Suntem convinși că acest odată cu organizarea celui de-al doilea atelier grupul de lucru va activa mult mai eficient în scopul obținerii unor schimbări menite să dezvolte capacitățile de planificare sectorială la nivel regional și local" a menționat Lilian Danilov, șef secție planificare și programare în cadrul ADR Centru.

Membrii grupului de lucru, reprezentați ai consiliilor raionale, ADR Centru, Ministerului Mediului și consultanți GIZ au lucrat în grupuri pentru a identifica și crea o viziune  despre un sistem „ideal" de management a deșeurilor solide în regiuni.

La nivel regional, se dorește o eficientizare a serviciilor publice în domeniul MDS, inclusiv optimizarea nivelului calității acestor servicii prin acțiuni de modernizare a lor în corespundere cu standardele europene, precum și asigurarea conectării etapizate a acestor servicii la sistemele naționale.

Atelierul a fost organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)  şi Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) și reprezintă o continuare a atelierului de lucru 1 îndomeniul planificării regionale sectoriale

Proiectul ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale" aria de intervenţie 2, „Planificarea și Programarea Regională" vine să acorde suport Ministerului Dezvoltării regionale și Construcțiilor, precum și ADR-urilor în demararea procesului de planificare regională în sectorul DMS, în toate regiunile țării, prin implementarea principiului participativ. În acest sens, procesul se axează pe antrenarea reprezentanților grupului de lucru, precum și a altor actori interesați în luarea deciziilor asupra nivelului de serviciu dorit, în ateliere de lucru specializate.

 

telegram