Este semnat Acordul de parteneriat privind crearea Centrului de (re)integrare socială a tinerilor din Ialoveniimg8În temeiul Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 5/6 din 24 noiembrie 2022, domnul Mihail SILISTRARU, Președintele raionului Ialoveni și domnul Sergiu GURĂU, directorul executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, au semnat Acordul de parteneriat privind crearea şi pilotarea Serviciului social „Centrul de (re)integrare socială a tinerilor”, pe parcursul anului 2023, fiind un nou serviciu social destinat tinerilor cu oportunități reduse din localitățile raionului Ialoveni.

Domnul Mihail SILISTRARU, Președintele raionului Ialoveni a exprimat un mesaj de gratitudine pentru partenerii care contribuie la dezvoltarea politicilor sociale ale raionului Ialoveni: Uniunea Europeană, Fundația Soros Moldova, Instituția Privată ,,Keystone Moldova”, A. O. ,,Institutum Virtutes Civilis” și A. O. ,,Eco-Răzeni”.

Doamna Margareta TONU, Șefa Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei a Consiliului Raional Ialoveni, a menționat că, echipa de specialiști ai serviciului, vor asista, anual, circa 50 de tineri și tinere, în procesul de formare a abilităților sociale și a deprinderilor de viață independentă, orientare profesională și prevenirea comportamentelor cu risc sporit.

Domnul Sergiu GURĂU, Directorul executiv al  Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, a specificat faptul că, angajamentul asociației este de a elabora actele de funcționare a serviciului, instruirea inițială a personalului serviciului, inclusiv, dotarea acestuia cu un autoturism și materiale didactice.

Evenimentul face parte din planul de acțiuni, prevăzut de Asociația Obștească ,,Eco-Razeni”, în vederea implementării proiectului „Centrul de (re)integrare socială - abordare integrată a nevoilor tinerilor cu oportunități reduse”, finanțat din resursele Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Instituția Privată ,,Keystone Moldova” și A. O. ,,Institutum Virtutes Civilis”.

Descarcă textul integral al Acordului de parteneriat.