Este semnat Acordul de parteneriat privind lansarea rundei a IV-a de granturi pentru tinerii antreprenori din Ialoveniacord tin antrep 2022În temeiul Deciziei Consiliului Raional Ialoveni nr. 8/2 din 24 decembrie 2021, domnul Mihail SILISTRARU, președintele raionului Ialoveni și domnul Sergiu GURĂU, directorul executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, au semnat Acordul de parteneriat privind implementarea Programului ,,Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni”, ce cuprinde desfășurarea cursului gratuit de educație antreprenorială și concursul ideilor de afaceri ale tinerilor, în perioada 10 august – 15 septembrie 2022, precum acordarea suportului financiar pentru realizarea planurilor de afaceri ce vor fi desemnate finaliste ale rundei a IV – a de granturi pentru tinerii antreprenori.

Conform Planului de acțiuni pentru dezvoltarea politicilor de tineret ale raionului Ialoveni pentru anul 2022, aprobat prin Decizia Consiliului Raional Ialoveni nr. 7/4 din 16 decembrie 2021, Prioritatea III ,,Dezvoltarea oportunităților antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, inclusiv a celor cu șanse reduse”, în scopul sporirii participării tinerilor la viața social-economică, administrația raionului Ialoveni și A. O. ,,Eco-Răzeni” au convenit ca pe parcursul lunii august 2022 să desfășoare cursul gratuit de educație antreprenorială pentru tineri și să lanseze a patra ediție a concursului ideilor de afaceri sociale, cu elemente de inovație și prietenoase mediului.

Domnul Mihail SILISTRARU, președintele raionului Ialoveni, a subliniat că, avem temeiul de a asigura suportul necesar pentru continuitatea activităților programului, deoarece contribuie la stimularea spiritului de întreprinzător și la dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor în gestionarea afacerilor proprii, iar contribuția financiară a Consiliului Raional Ialoveni pentru susținerea realizării planurilor de afaceri ce vor fi desemnate finaliste ale concursului din cadrul rundei a IV-a de granturi pentru tinerii antreprenori, este în valoare de circa 100 000 lei, din contul mijloacelor prevăzute pentru domeniul tineretului în bugetul Consiliului Raional Ialoveni pentru anul 2022.

Domnul Sergiu GURĂU, Directorul executiv al Asociației Obștești ,,Eco-Răzeni”, a evidențiat faptul că, prin Programul „Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni” este oferit suportul metodologic și financiar necesar pentru realizarea planurilor de afaceri echipelor de tineri (femei și bărbați, cu vârste cuprinse între 17 – 35 de ani, din localitățile raionului Ialoveni), care sunt abilitați și accesează oportunități sustenabile de participare economică la nivel local.

Partenerii au discutat despre următoarele activități ale programului:
1. Cursul de educație antreprenorială se va desfășura în perioada:
08 august 2022, 09:30 – 14:30, sala mare de ședințe, Consiliul Raional Ialoveni;
09 și 10 august 2022, orele 09:30 – 14:30, Centrul de Business Ialoveni;
16 și 17 august 2022, orele 09:30 – 14:30, sala mare de ședințe, Consiliul Raional Ialoveni;
18 și 19 august 2022, orele 09:30 – 14:30, sala cu calculatoare, Liceul Teoretic ,,Andrei Vartic”, Ialoveni;
22, 23 și 24 august 2022, orele 09:30 – 14:30, Centrul de Business Ialoveni;
2. Concursul planurilor de afaceri sociale ale tinerilor, ediția a IV – a, se va desfășura în perioada 10 august – 15 septembrie 2022.
3. Decernarea certificatelor de grant echipelor finaliste va avea loc în cadrul Forumului anual ,,Participarea tinerilor la dezvoltarea social-economică a localităților raionului Ialoveni”, la 05 noiembrie 2022, Centrul de Business din pădurea Ruseștii Noi.

Astfel, menționăm faptul că, în anul 2019 a fost desfășurată prima rundă de granturi pentru tinerii antreprenori și a fost oferit suportul financiar pentru realizarea a 7 planuri de afaceri inițiate de 7 tineri din 6 localități. În anul 2020 a fost desfășurată a II-a rundă de granturi pentru tinerii antreprenori, și a fost oferit suportul financiar pentru realizarea a patru planuri de afaceri inițiate de 4 echipe de tineri înzestrați cu spirit de întreprinzător din 4 localități. În anul 2021, s-a desfășurat a III-a rundă de granturi pentru tinerii antreprenori și au beneficiat de susținere financiară pentru realizarea a 3 planuri de afaceri inițiate de 3 echipe de tineri activi din 3 localități. Afacerile au drept obiectiv crearea locurilor de muncă, diversificarea gamei de produse și servicii, precum și îmbunătățirea condițiilor de trai ale oamenilor, contribuind astfel, la soluționarea unor probleme de afectează negativ oamenii din comunitate.

În scopul sporirii participării economice a tineretului, Programul ,,Fondul pentru tinerii antreprenori din raionul Ialoveni” este implementat din anul 2018 de partenerii: Asociația Obștească ,,Eco-Răzeni” și Consiliul Raional Ialoveni, cu suportul financiar al Uniunii Europene și al Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene din Moldova, în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”.

Atașăm textul integral al Acordului de parteneriat.

Pentru conformitate,
Victor Pletosu,
specialist principal în domeniul politicilor de tineret,
Aparatul Președintelui Raionului Ialoveni