EU4Youth contribuie la îmbunătățirea cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în R.MoldovaProiectul “EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”, contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Una dintre prioritățile Proiectului este îmbunătățirea cadrului legal cu privire la antreprenoriatul social în R.Moldova. Prin urmare, în perioada 01 - 03 februarie 2021, peste 50 de reprezentanți ai societății civile și a sectorului întreprinderilor sociale din Republica Moldova, au participat la sesiuni de consultare cu privire la recomandările de modificare a cadrului legal în domeniul antreprenoriatului social în Republica Moldova, elaborate de un grup de experți, în urma mai multor cercetări și analize realizate în perioada octombrie-decembrie 2020, în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”.

Antreprenoriatul social în Republica Moldova este la faza incipientă de dezvoltare, iar în ultimii zece ani au fost lansate circa 48 inițiative de antreprenoriat social, dintre care doar patru au obținut statut oficial de întreprindere socială și de inserție. Deși cadrul legal regulatoriu al antreprenoriatului social în țara noastră, este suficient de explicit, nu reflectă în deplină măsură necesitățile și aspirațiile domeniului.

Produsele de microfinanțare rămân inaccesibile pentru întreprinderile sociale din Moldova din cauza vulnerabilității economice a întreprinderilor sociale, riscurilor mari, ratelor dobânzilor ridicate și altor probleme conexe; finanțarea nu este asigurată de instituții financiare și bancare. În același context, conceptul de antreprenoriat social este atins doar tangențial în domeniul educației.

Una dintre propunerile expuse de către experți și  pentru care au optat majoritatea participanților la eveniment, este  elaborarea unei legi speciale, care ar prioritiza problema şi ar permite adresarea acesteia în mod corespunzător prin intermediul legislaţiei generale. Cadru legislativ ar trebui să identifice şi să dezvolte mecanisme de sprijin pentru entităţile de economie socială, să creeze un spaţiu propice pentru a lua măsuri adaptate nevoilor specifice economiei sociale. Printre aceste mecanisme de sprijin ar fi binevenită instituirea unui tratament fiscal distinct pentru întreprinderilor sociale/întreprinderilor sociale de inserție.

Printre recomandări se mai regăsesc: încurajarea la nivel de stat a achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii de la întreprinderi sociale și de inserție prin contracte rezervate, perfecționarea mecanismului de comandă socială; elaborarea măsurilor stimulative pentru companiile care achiziționează bunuri, lucrări și servicii de la întreprinderi sociale.

"Susțin recomandările propuse de către experți în cadrul sesiunii, în special în partea ce ține de instituirea unui tratament fiscal diferențiat pentru întreprinderile sociale și a celor de inserție. În primul rând, pentru că misiunea acestora este socială, iar în al doilea rând pentru că grupul-țintă în cadrul acestui proiect, sunt tinerii. Rata de inactivitate în rândul tinerilor din Republica Moldova este de 66% conform ultimelor studii, depășind de două ori media țărilor UE. Prin urmare, întreprinderea socială de inserție ar fi o soluție pentru acești tineri, prin faptul că ar asigura tranziția spre piața muncii, asigurându-i cu servicii integrate de suport și asistență specializată.  A.O. “Concordia. Proiecte sociale” are tineri ieșiți din sistemul de protecție, care întâmpină dificultăți în a se integra în comunitate. Recent, am creat ONG-ul "Rețeaua tinerilor ieșiți din sistemul de protecție" și ne-am dori să le dezvoltăm acestor tineri abilități antreprenoriale, să-i ajutăm să ducă un mod de viață independent și să se angajeze în câmpul muncii. Această categorie de tineri reprezintă, de fapt, un grup vulnerabil, iar dezvoltarea antreprenoriatului social și a întreprinderilor sociale de inserție, este imperios necesară pentru activarea acestora pe piața muncii și valorificarea potențialului lor", menționează Oxana Brighidin, specialist lobby și advocacy, A.O. “Concordia. Proiecte sociale”.

Prezentările experților, care includ lista tuturor constatărilor și a recomandărilor de modificare a cadrului normativ, pot fi accesate AICI:

- Aliona Țurcan, expert independent;

- Sabina Cerbu, avocat;

- B.A.A. Gladei & Partners și BDC Creative.

Menționăm că proiectul este implementat în perioada 2020 – 2022, de un consorțiu de organizații partenere: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) din Germania, Pro NGO! (Germania), AXA Management Consulting (Moldova), Eco-Răzeni (Moldova), Centrul CONTACT (Moldova) și Egalite International (Ucraina).