Lansarea Proiectului „Parteneriat Transfrontalier Pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Social

Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, în parteneriat cu Academia de Administrare Publică și Fundația „Ecoul Cernobîlului” din Republica Moldova, au lansat, în data de 23 noiembrie 2020, proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social”, nr. 2SOFT/1.1/107, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Evenimentul a avut loc online, pe platforma Zoom, în intervalul orar 10.00 – 11.00, luni, 23 noiembrie 2020.

conferinta iasi 8Acest proiect se implementează în regiunea transfrontalieră România – R. Moldova și are scopul de a stimula creativitatea, inovarea și cetățenia activă, prin dezvoltarea de abilități specifice în domeniul economiei sociale / antreprenoriatului social pentru 470 de actori relevanți în domeniu – studenți din învățământul superior terțiar, autorități publice, ONG-uri, întreprinderi sociale, companii private, mass-media și persoane din grupuri vulnerabile din zona transfrontalieră eligibilă din România și de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Timp de 18 luni, în perioada 1 octombrie 2020 – 31 martie 2022, cei trei parteneri vor dezvolta programe specifice comune de educație pentru antreprenoriat social, vor înființa un centru transfrontalier de resurse în domeniul economiei sociale / antreprenoriatului social, vor organiza cursuri de formare profesională, o hartă interactivă a întreprinderilor sociale și vor lansa o revistă științifică de economie socială.

„Prin implementarea acestui proiect, vom contribui la dezvoltarea programelor de formare profesională în domeniul antreprenoriatului social, replicând experiența Academiei ADV, urmând ca peste 470 de actori relevanți activi în domeniu, din regiunea transfrontalieră România-Moldova să beneficieze direct de această inițiativă. Un sector poate crește în primul rând cu investiții susținute în dezvoltarea capitalului uman, mai ales în domeniul economiei sociale, care este la început de drum ca dezvoltare, pe ambele maluri ale Prutului”, a declarat Angela Achiței, Președinte Fundația „Alături de Voi” România.

“Lansându-ne cu acest proiect, pe segmentul economiei sociale, venim să realizăm același scop: de a contribui la schimbarea spre bine a calității vieții”, a declarat Dinu Manole, Manager de proiect și Şef Direcţie Relaţii Internaţionale Academia de Administrare Publică.

“Dezvoltarea sectorului de economie socială  este o oportunitate extraordinară pentru R.Moldova în ceea ce privește integrarea persoanelor cu dizabilități și din alte grupuri vulnerabile, iar expertiza noastră în comunicarea cu această categorie de beneficiari va aduce un aport semnificativ la implementarea proiectului”, a menționat Natalia Hasan, Președinte Fundația ,,Ecoul Cernobîlului”.

Pentru informații suplimentare, poate fi contactată doamna Ramona Marian, Manager Proiect, Fundația “Alături de Voi” (ADV) România, la numărul de telefon: +40 757 110 246 sau prin e-mail: ramona.marian@alaturidevoi.ro

Proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru dezvoltarea antreprenoriatului social” este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Bugetul proiectului are o valoare de 439,922.00 Euro, din care finanțarea UE este de 395,929.8 Euro. Contribuția Fundației “Alături de Voi” România este de 29,586.7 Euro, a Academiei de Administrare Publică este de 12,008.5 Euro și a Fundației „Ecoul Cernobîlului” este de 2,397 Euro.

www.ro-md.net

„Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre care au decis să își unească treptat cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, aceste state au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și oamenii de dincolo de granițele sale. ”

conferinta iasi 13

conferinta iasi 12