Centrul Contact lansează Academia Liderului Comunitar

Coperta event FB AcademieImplicarea societății civile în dezvoltarea comunitară, în procesul de luare a deciziilor la nivel local și promovarea drepturilor omului și a principiilor bunei guvernări, care este importantă pentru dezvoltarea comunităților, rămâne a fi scăzută. Acest fapt este demonstrat și de un studiu realizat de Centrul CONTACT în anul 2018, care a concluzionat că 40% din populația comunităților rurale din Republica Moldova nu cunoaște nimic despre rolul societății civile și implicarea ei în dezvoltarea comunitară și doar 14,3% din liderii comunitari au înaintat vreodată propuneri către APL prinvind îmbunătățirea situației din localitate.

În acest context, Centrul CONTACT lansează Academia Liderului Comunitar. Un proiect care vrea să contribuie la promovarea democrației participative la nivel local, prin formarea și consolidarea capacităților a 60 de lideri/lidere comunitari, lideri de opinie și activiști civici din centrul, nordul și sudul țării. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”

Ideea creării Academiei a venit ca urmare a interacțiunii Centrului CONTACT cu liderii societății civile din RM, care a scos în evidență mai multe cauze ale implicării insuficiente a cetățenilor în viața comunităților și anume: cunoașterea insuficientă a procesului decizional local și, ca rezultat, capacitatea redusă de a se implica și a promova politici publice benefice pentru comunitate; cunoașterea insuficientă a tehnicilor de persuasiune și advocacy în raport cu autoritățile publice și alți actori locali.

Prin intermediul Academiei Liderului Comunitar, Centrul CONTACT își propune să soluționeze aceste probleme, instruind și consolidând capacitățile a 60 lideri/lidere comunitari, care vor fi capabili să identifice și soluționeze, împreună cu locuitori, autorități, antreprenori etc., problemele din comunitățile lor.

După finalizarea programului de instruire, participanții, cu susținerea formatorilor Academiei, vor demara activități practice de soluționare a unei probleme identificate, iar cele  mai bune inițiative locale vor primi suport financiar pentru implementare.

Prima ediție a Academiei va finaliza cu o Gală a bunelor practici. În cadrul acesteia, vor fi  prezentate rezultatele activității Academiei și practicile de succes în asigurarea transparenței, accesului la informație și implicarea publicului în procesul decizional, realizate de absolvenții ei.

***

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Pentru detalii, contactați Elena Nofit, comunicatoarea Academiei Liderului Comunitar, la numărul de telefon 069749924 sau email: elena.nofit@gmail.com