În orașul Râbnița a avut loc un seminar comun pentru cadrele didactice de pe cele două maluri ale NistruluiProfesorii din Chișinău, Râbnița și Tiraspol au participat în cadrul unui seminar care s-a petrecut în orașul Râbnița – „Atenție - suntem numai ochi!" Seminarul în domeniul drepturilor sociale și economice a avut loc pe baza manualului Consiliului Europei privind educația în domeniul drepturilor omului "Compass".

Acest seminar este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de măsuri de consolidare a încrederii (CBM IV) și co-finanțat de Guvernul Suediei și UN Women în cadrul Acordului de cooperare în bază de proiecte cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Seminarul a consolidat cunoștințele generale ale profesorilor cu privire la drepturile omului. Ei au discutat despre dreptul la muncă și condițiile de muncă favorabile pentru femei, au învățat multe informații noi despre prevenirea discriminării femeilor la locul de muncă. Seminarul a contribuit, de asemenea, la modificarea percepțiilor lor privind egalitatea, justiția, responsabilitatea și dezvoltarea abilităților de promovare a egalității de gen și a liderismului feminin, inclusiv în timpul activității lor cu copiii de vârstă școlară.

În cuvântul său de salut, directoarea executivă a Institutului pentru Democrație, Tatiana Sergheeva, a remarcat că femeile pînă la momentul de față se confruntă cu discriminare la locul de muncă, în special în ceea ce ține de salariu. În plus, femeile nu numai că câștigă un salariu mai mic decât bărbații, dar și deseori trebuie să muncească mai mult decât bărbații pentru a le fi recunoscute meritele.

Și aceasta se petrece în ciuda faptului că Legea Republicii Moldova privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați în art. 10 stipulează că pentru a asigura egalitatea de gen un angajator este obligat să asigure oportunități egale și abordare egală pentru toate persoanele, fără discriminare pe criteriu de gen, la angajarea la locul de muncă, la creșterea și avansarea în muncă, aplicarea acelorași criterii în evaluarea calității muncii, la impunerea sancțiunilor și la concediere, precum și la asigurarea remunerării egale a muncii de valoare egală.

Așa cum a remarcat Tatiana Sergheeva, în secolul XXI acest lucru este inacceptabil, el trebuie să fie combătut, iar rolul profesorilor în acest proces este enorm, deoarece anume ei contribuie la formarea viziunii asupra lumii a generației viitoare.

Andrei Nikolaev, directorul executiv al Asociației Culturii Bulgare "Rodololubeț", a remarcat că în ultimii 20 de ani decalajul de gen s-a redus ușor, iar dacă menținem actuala stare de lucruri va fi necesar să treacă zeci de ani pentru a-l elimina. În ciuda legilor care au intrat în vigoare de zeci de ani, care consolidează principiul remunerării egale pentru bărbați și femei, în ciuda campaniilor și proceselor de judecată sindicale, salariile femeilor și la momentul de față constituie doar 3/4 din ceea ce câștigă bărbații.

În plus, ele trebuie să îndeplinească mai multă muncă neremunerată în afara serviciului.

Multe femei rămân fără muncă, abilitățile lor nu sunt apreciate și nu sunt răsplătite. De la această situație au de pierdut nu doar femeile, ci și societatea și economia, care se lipsesc de avantaje, nefolosind contribuția substanțială a femeilor.

În cursul seminarului, moderatoarea acestuia Oksana Alistratova (președinta ONG-ului "Interacțiune" din Tiraspol), a combinat exercițiile de echipă interactive și munca individuală a participanților. Astfel, jocul interactiv "Atenție suntem numai ochi!" a stimulat creativitatea participanților și, de asemenea, a contribuit la o mai bună înțelegere a multor aspecte ale protecției drepturilor femeilor la locul de muncă. Profesorii au avut libertatea deplină de a "inventa" orice strategie de campanie nouă și de a-și aminti că trebuie să-și îndeplinească sarcinile stabilite de moderator.

Exercițiul accentuează perfect afirmația că "nu există o eroare mai grosolană decât să nu faci nimic, considerând că nu ești capabil de nimic".

În cadrul jocului de echipă interactiv "Raportul în ascensor", participanții au dobândit aptitudinile unei scurte auto-prezentări. Într-o perioadă scurtă de timp, au fost nevoiți să găsească mai multe argumente în ceea ce privește poziția lor, astfel încât interlocutorul să exprime dorința de cooperare cu aceștia (de exemplu, li sa propus să-și imagineze, ce ar spune, dacă ar fi rămas într-un ascensor cu o persoană foarte influentă, de exemplu, cu un politician sau o vedetă TV și din discuția cu el, situația participanților s-ar putea schimba radical). Jocul a avut ca scop dezvoltarea aptitudinilor de auto-prezentare ale unei femei lider.

La finalul evenimentului, moderatorul a cerut participanților să comenteze cu privire la sentimentele lor în urma acestui seminar. Acest exercițiu a permis celor prezenți să-și amintească ce sa petrecut la seminar, să-și împartă impresiile despre acesta și informațiile primite. Exercițiul a ajutat, de asemenea, la finalizarea instruirii într-un mod activ și memorabil.

În cadrul seminarului, profesorii au fost foarte activi, au fost bucuroși să participe la jocuri și exerciții și au pus numeroase întrebări.

În chestionarele despre seminar, profesorii au scris: "toate jocurile conduse de antrenor ne-au făcut să ne simțim în diferite situații în care era necesar să găsim soluții corecte și rapide. Mi-a plăcut mult jocul despre globalizare, nu m-am imaginat anterior la o întreprindere și în calitate de lider al unui sindicat, iar acest lucru sa dovedit a fi o chestiune foarte responsabilă. La lecțiile școlii mele din Bender voi juca cu siguranță un joc similar cu copiii. Vă mulțumim pentru un astfel de seminar interesant"; un profesor de la Tiraspol a remarcat: "Marele avantaj al acestui seminar este utilizarea activă a exercițiilor practice. Acest lucru va permite profesorilor să își utilizeze în mod eficient cunoștințele în activitatea școlară. Sunt foarte bucuros că am participat la acest seminar și vă mulțumesc cu sinceritate că l-ați ținut".

La finalul evenimentului, participanții au mulțumit organizatorilor și donatorilor pentru acest seminar și au cerut să se petreacă mai frecvent asemenea evenimente cu plecarea la fața locului.