Antreprenorii sociali din Republica Moldova au nevoie de un cadru legal favorabil5Peste 100 de antreprenori și antreprenoare sociale, autorități naționale și experți în domeniul antreprenorialului social, au participat la cel mai mare eveniment al anului, destinat antreprenoriatului social - Conferința Națională de Antreprenoriat Social.

Evenimentul a fost organizat de Asociația obștească Eco-Răzeni în cadrul proiectului „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina”. Proiect finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Programului EU4Youth.

Ediția din acest an, organizată pe 16 februarie, a oferit o platformă de dialog între diverși actori relevanți ai sectorului și a readus în discuție ajustarea cadrului normativ de reglementare a antreprenorialului social, dar și necesitățile și așteptările întreprinderilor sociale.

Conferința a fost deschisă de către Sergiu Gurău, președinte al A.O Eco-Răzeni, care a menționat că „autoritățile publice, organizațiile societății civile, agenții economici, nu mai fac față provocărilor și problemelor cu care se confruntă societatea, iar în căutarea unor noi formule de a găsi soluții acestor probleme, antreprenoriatul social vine cu alternativa de a soluționa unele probleme sociale ”.

Cuvânt de salut a fost transmis și de Aurica Butnari, manager programe de dezvoltare economică în cadrul Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, precizând că „antreprenoriatul social este la faza incipientă de dezvoltare în R. Moldova, chiar dacă în ultimii ani au fost lansate mai multe inițiative de dezvoltare a unor afaceri sociale, inclusiv cu suportul Uniunii Europene. În anul 2020, Uniunea Europeană, prin granturile oferite ONG-urilor, granturi în suma totală de 5 milioane de euro, a contribuit inclusiv la crearea a 13 întreprinderi sociale, care furnizează servicii sociale pentru comunitățile locale”.

Discursurile din deschiderea evenimentului au reafirmat angajamentul de parteneriat din partea Ministerului Economiei și Infrastructurii, precum și al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în scopul valorificării potențialului tinerilor antreprenori și a capacităților instituționale ale actorilor implicați prin crearea premiselor financiare, fiscale și instituționale de dezvoltare a întreprinderilor sociale.

Vasile Vulpe, reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii a confirmat atribuirea statutului de „prioritate națională” antreprenoriatului social în procesul de elaborare a documentelor de politici publice, precum Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023. 

La eveniment, a fost prezent și deputatul Dumitru Alaiba, care a afirmat că „antreprenoriatul social vine să suplinească vidul existent între profit și nonprofit, iar pentru ca acesta să se dezvolte într-un mediu prielnic și atractiv, e nevoie atât de favorizarea cadrului legal, cât și de implicare activă a fiecărui membru al societății”.

Participanții din cadrul conferinței au concluzionat că antreprenoriatul social în Republica Moldova este la fază incipientă de dezvoltare, fapt care se explică prin insuficiența cadrului legal regulatoriu, care nu reflectă în deplină măsură necesitățile și aspirațiile domeniului.

Toate cele trei sesiuni plenare ale conferinței au remarcat importanța implicării și suportului din partea statului în vederea promovării antreprenoriatului social ca instrument de dezvoltare a unei economii durabile, incluzive, dar și ca generator de soluții pentru problemele sociale.

În context, cu mai multe recomandări de modificare și completare a cadrului legal și instituțional cu privire la antreprenoriatul social au venit experții care au analizat cadrul legal și au punctat  vulnerabilitatea și deficiențele legate de cadrului normativ existent.

Conferința din acest an este la cea de a -6-a ediție și constituie o platformă de dialog pentru toți actorii implicați în dezvoltarea antreprenoriatului social în R. Moldova. Evenimentul poate fi urmărit live, iar toți cei care sunt interesați de acest domeniu sunt încurajați să se înscrie în Rețeaua antreprenorilor sociali din Moldova.

Proiectul „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Republica Moldova și Ucraina” contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali în dezvoltarea și susținerea soluțiilor lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și mediului sustenabil în ambele țări.

Menționăm că proiectul este implementat în perioada 2020 – 2022, de un consorțiu de organizații partenere: Gustav-Stresemann-Institut (GSI) din Germania, Pro NGO! (Germania), AXA Management Consulting (Moldova), Eco-Răzeni (Moldova), Centrul CONTACT (Moldova) și Egalite International (Ucraina).