2020-2022 – o nouă etapă în dezvoltarea serviciilor oferite de A.O. Speranță și Sănătate

În contextul monitorizării implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, precum și Programului național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022, care prevede o abordare intersectorială privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale acestora în egală măsură cu ceilalți cetățeni în toate domeniile vieții sociale,

A.O. Speranță și Sănătate (NGO Hope and Health) în parteneriat cu Diakonie ACT Austria și cu suportul Agenției Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile programului Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC) și BfdWG, au lansat proiectul “ABILITAREA – drepturi egale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale” (în continuare – proiect).

Proiectul va contribui la monitorizarea progreselor în direcția acestor repere, precum și la dezvoltarea capacităților actorilor statali și non-statali, în special pentru dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate și a „locurilor de muncă ghidate” pentru adulții cu dizabilități intelectuale, contribuind în mod direct la implementarea cadrului legal.

Obiectivul proiectului este ca persoanele cu dizabilități intelectuale (PDI) și familiile lor să obțină o mai mare abilitare, autodeterminare și includere în cadrul comunității lor locale.

Prin acest proiect ne propunem:

- Să contribuim la ridicarea nivelului de conștientizare a comunității privind drepturile persoanelor cu dizabilități, astfel reducând vulnerabilitatea acestora; la schimbarea normelor sociale prin cooperarea cu autoritățile publice și alte ONG-uri pentru a îmbunătăți disponibilitatea și calitatea serviciilor pentru PDI.

- Să dezvoltăm și să promovăm modelele de angajare ghidată pentru persoanele cu dizabilități intelectuale (PDI), unul dintre care a fost inițiat în 2017, unde PDI pregătesc și livrează la domiciliu prânzuri calde pentru cei imobilizați. Astfel, PDI sunt mândri că pot fi utili societății și își creeză oportunități de interacțiune cu comunitatea locală.

- Să dezvoltăm serviciul social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități” pentru adulții cu dizabilități intelectuale conform regulamentului-cadru și a Standardelor minime de calitate aprobate prin HG Nr. 569 din 19.11.2019, unde beneficiarii vor putea socializa și primiți suportul necesar prin psihoterapie, terapie prin muzică și sport, terapie ocupațională, ș.a. Inițial, aproximativ 15 persoane vor beneficia de serviciile centrului de zi.

- Să informăm și să creștem nivelul de implicare al părinților persoanelor cu dizabilități intelectuale prin oferirea de consiliere juridică și organizarea de întruniri, în care părinții își pot schimba ideile, discuta provocări și se susține reciproc, instruirea și implicarea lor în activitățile de advocacy.