A avut loc prima ședință lunară a grupurilor de lucru tematice din cadrul Rețelei Naționale Rurale din Moldova

Photo 2Prima ședință lunară a celor trei Grupuri de Lucru Tematice (GLT), care au fost înființate și activează în cadrul Rețelei Naționale Rurale (RNR) din Moldova, a avut loc joi, 6 decembrie la Hotelul Jazz din Chișinău.

Cele 3 GLT au fost lansate în cadrul ședinței Comitetului de Conducere a RNR, desfășurate la 2 noiembrie pe următoarele teme specifice:

GLT 1: Agricultură și Mediu, cu tematica pentru acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane“

GLT 2: Procesarea produselor alimentare, cu tematica pentru acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică“

GLT 3: Dezvoltarea rurală cu tematica pentru acest an: „Turism rural - provocări și perspective“

În cadrul acestei prime ședințe lunare, desfășurate sub forma unui atelier de lucru, participanții/ membrii au aprobat mandatul pentru fiecare grup prin analizarea temelor, identificarea aspectelor și problemelor critice, discuții și schimb de experiență și au stabilit metoda de lucru. Grupul de lucru tematic este condus și moderat de către un expert recrutat de către Proiectul de asistență tehnică pentru ENPARD. De asemenea, moderatorul este responsabil pentru elaborarea raportului final care va avea forma unui document de politică și va include sugestii și recomandări pentru instituțiile guvernamentale și publice în cele 3 domenii-cheie în vederea dezvoltării agriculturii și mediului rural din Moldova. Toate cele trei rapoarte ale GLT vor fi prezentate publicului într-o conferință specială preconizată pentru luna martie 2019.

Crearea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală este o acțiune de colaborare între cele două proiecte: a) „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) și b) „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale“ și finanțat de Delegația Uniunii Europene în Moldova.

Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).


Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Plosnita – plosnita@agrotec-spa.net sau la numărul de telefon +373 69178484).